Przejdź do treści

Konferencja szkoleniowa dla trenerów, instruktorów, animatorów, nauczycieli i studentów

Konferencja odbędzie się w formule online i będzie transmitowana na www.karkonoska.pl. Udział w niej jest bezpłatny. Informacje o możliwości otrzymania certyfikatu uczestnictwa dostępne są na www.karkonoska.pl/konferencja.
 
PIŁKA NOŻNA W KLUBIE I W SZKOLE - WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA TRENERÓW, INSTRUKTORÓW, ANIMATORÓW, NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA. 
 
TEMA: KOORDYNACJA I SZYBKOŚĆ WE WCZESNOSZKOLNEJ PIŁCE NOŻNEJ.
 
PROGRAM KONFERENCJI:
14.00 – Rejestracja uczestników
14.45 – Powitanie, sprawy organizacyjne – Rektor KPSW – dr Wioletta Palczewska
 
Część teoretyczna– sala wykładowa KPSW
15.00 – 15.30 – Wprowadzenie do konferencji – mgr Mirosław Jabłoński / mgr Artur Kolator.
15.30 – 16.15 – Koordynacyjne zdolności motoryczne – dr Jarosław Nosal.
16.15 – 17.00 – Diagnoza koordynacji i szybkości – dr hab. Paweł Chmura.
17.00 – 17.45 – Nowoczesne trenażery wspomagające rozwój szybkości i koordynacyjnych zdolności
motorycznych – mgr Jarosław Otłowski
 
Część praktyczna – hala sportowa
18.00 – 18.45 – Trening szybkości działania i koordynacji z wykorzystaniem Filight:
- podania wew. cz. stopy,
- obustronność działania,
- wyjście na pozycję,
- balans (równowaga) – światełka na różnej wysokości,
- zwody (gaszenie) pojedynków.
18.50 – 19.35 – Trening szybkości działania i koordynacji z wykorzystaniem Smart Goals:
- szybkość reakcji,
- szybkość decyzji,
- różnicowanie napięć,
- równowaga.
19.35 –20.10 – Trening szybkości działania i koordynacji z wykorzystaniem Rebounderów.
20.10 – Zakończenie i podsumowanie konferencji, wręczenie certyfikatów.
 
Termin: 27 XI 2020 (piątek)
Miejsce: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze on-line
Nadzór merytoryczny:
dr Jarosław Nosal
Kadra Wykładowców: 
mgr Mirosław Jabłoński – Wiceprezes STPN, trener UEFA Pro
mgr Artur Kolator – sekretarz STPN, trener UEFA A
dr Jarosław Nosal – pracownik naukowy AWF Wrocław, trener UEFA A
dr hab. Paweł Chmura – pracownik naukowy AWF Wrocław, trener UEFA A
mgr Jarosław Otłowski, trener UEFA A
Krystian Lamberski – trener Coerver Coaching 
 
Organizatorzy Konferencji:
Karkonoski Klub Sportowy „JELENIA GÓRA
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej

Filmy