Przejdź do treści

Gmina Lwówek Śląski została laureatem programu "WzMOCnij swoje otoczenie"

   W ramach II edycji programu dobrosąsiedzkiego "WzMOCnij Swoje Otoczenie" Gmina Lwówek Śląski otrzymała grant na wykonanie zadaszenia gminnej sceny koncertowej. Konstrukcja będzie nawiązywać do stylu istniejącej infrastruktury parku miejskiego. Projekt poprawi estetykę otoczenia, a także umożliwi stworzenie stałej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy i miasta.

znak_pse_poziom_z_polem_ochronym.png

   Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Lwówek Śląski PSE realizują projekty inwestycyjne budowy linii 400 kV Mikułowa- Czarna oraz linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice które pozwolą wyprowadzić moc z Elektrowni Turów oraz poprawią warunki zasilania w południowo-zachodniej Polsce.

pse_logo_wzmocnij_otoczenie.jpg

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronach

https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

Filmy