Przejdź do treści

PONOWNE URUCHOMIENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W LWÓWKU ŚLĄSKIM

                            

                                                          

 

Informujemy, że z dniem  16 listopada 2020 r. zostaje ponownie uruchomiony PSZOK  w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 27.

Dni przyjmowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski

poniedziałek – wtorek    w godz. 7:00 - 14:30

Przypominamy o konieczności posiadania ze sobą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania lub potwierdzenia dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, z której będą przekazywane odpady wielkogabarytowe.
W przypadku braku dokumentów, odpady nie zostaną odebrane.

W trakcie oddawania odpadów należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju (maseczki, zachowanie odległości).

 

 

Filmy