Przejdź do treści

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie naszej gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Ankieta ma charakter anonimowy i jest dostępną pod linkiem 

https://www.interankiety.pl/f/zWe48Kya

przemoc.jpg

   Zgodnie z art.6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 –2025. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie badania ankietowego, którego celem jest ocena świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wyniki badania pozwolą nam na uwidocznienie skali problemu przemocy w rodzinie oraz uszczegółowienie „grup ryzyka” na terenie gminy Lwówek Śląski, pozwolą także dokonać ewaluacji dotychczasowych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Filmy