Komunikat dotyczący uruchomienia syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2020 r. w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania

    Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 poz. 96)  oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 156 z dnia 8 czerwca 2020 r.  zawiadamiam mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania na administrowanym terenie uruchomione zostaną syreny alarmowe, które wyemitują sygnał o godz. 17:00 – 17:03 - „ogłoszenie alarmu” (dźwięk modulowany trwający 3 min.).

 

Burmistrz

  Gminy i Miasta Lwówek Śląski

         /-/  Mariola Szczęsna