Przejdź do treści

PAPIEROWY SKARB PRZEKAZANY DO RATUSZA

  Z wielką radością Pani Burmistrz Mariola Szczęsna przyjęła z rąk Pani Katarzyny Kuliszczak, dwustuletnią księgę poświęconą historii Ziemi Lwóweckiej, którą otrzymała od dawnych mieszkanek „Lwiego Grodu”. W lipcu br. dzieło Johanna Gottfrieda Bergemanna, noszące tytuł: „Historisch-Topographische Beschreibung des Kreis-Stadt Löwenberg und Umgegend, Akten, Chroniken und Handschriften gesammelt”, wydane w 1824 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przekazała w ręce Pani Kustosz Aleksandry Szymanowicz-Bogdan, dodając:

  - Mając na uwadze dalszy rozwój placówki kulturalnej jaką jest Lwówecka Biblioteka Publiczna oraz dla zachowania dziedzictwa historycznego i kulturalnego dla kolejnych pokoleń naszej gminy oraz mieszkańców Dolnego Śląska, przekazuję ten skarb w formie depozytu do Placówki Historyczno-Muzealnej, mieszczącej się w ratuszu w Lwówku Śląskim.

  Warto przypomnieć, że w listopadzie 2019 roku Pan Krzysztof Kolarz złożył na ręce Pani Burmistrz oryginalne świadectwo patentowe numer 173995, wydane 30 grudnia 1904 roku. Wystawione zostało przez Cesarski Urząd Patentowy Rzeszy Niemieckiej panu Johannesowi Titzowi, dawnemu mieszkańcowi Lwówka Śląskiego, który ukończył seminarium muzyczne we Wrocławiu, po czym poświęcił się budowie słynnych i cenionych w Europie instrumentów muzycznych - fisharmonii. Świadectwo patentowe również trafiło do Placówki Historyczno-Muzealnej w lwóweckim ratuszu. 

Filmy