NASZE SOŁECTWA: PIESZKÓW

  Historia osadnictwa sięga czasów kultury łużyckiej, czego dowodzi odnalezione w pobliżu cmentarzysko w pierwszego lub drugiego tysiąclecia przed naszą erą! Pieszków wspomniany został pod raz pierwszy w 1217 roku w dokumencie księcia Henryka Brodatego, gdy śląski Piast nadał Lwówkowi Śl. kilkaset hektarów (50 łanów) z miejscowości zwanej wówczas Petirsdorf (Petersdorf). Zapewne była osadą zasiedloną przez licznych paczy, którzy od końca XII wieku poszukiwali złota w rejonie Górniczego Lasu, położonego między Płakowicami i Pieszkowem.

  W 1497 roku Nickel Niebelschütz odsprzedał majątek i wieś Pieszków w ręce Christopha von Lest. Od tego czasu wieś należała do właścicieli Soboty, którzy w Pieszkowie mieli swój folwark. Po rodzinie v. Lest, od roku 1626 panami na Pieszkowie został ród v. Braun, a następnie baronowie v. Hohberg (1719). Według zapisków z 1765 roku mieszkali tutaj: dwaj rzemieślnicy, jeden zamożny gospodarz, 17 zagrodników posiadających jedynie niewielki kawałek ziemi oraz 22 chałupników, którzy nie posiadali żadnego gospodarstwa, ani własnej roli. Natomiast pracowali w gospodarstwie kmiecia oraz w folwarku pańskim. Trzy dekady później pojawiła sie nowa profesja; kilkanaście osób trudniło się bieleniem płótna.

  Pod koniec XVIII stulecia w 50 domach w Pieszkowie żyło ponad 190 mieszkańców, których liczba w pierwszej połowie kolejnego wieku wzrosła do 236 i nadal rosła..., by w 1885 roku sięgnąć 251. We wsi nigdy nie było kościoła, albowiem ewangelicy uczęszczali do zboru w Sobocie, a katolicy do świątyni w Bielance. Głównym źródłem utrzymania w owym czasie było rzemiosło: pracowało tutaj 160 prządków zajmujących się tkactwem chałupniczym, 5 handlarzy i 5 rzemieślników. Ponadto część osób zatrudnionych było w trzech gospodach w folwarku dworskim oraz w okolicznych sadach. We wsi powstała też spora leśniczkówka, działała z powodzeniem "karczma sądowa" (Gerichtskretscham) z salą taneczną oraz ewangelicka szkoła. Ciekawym elementem ówczesnej architektury były domy o konstrukcji murowano-ryglowej, często z charakterystycznym drewnianym gankiem na piętrze.

  Po upadku domowego tkactwa wieś zaczęła się wyludniać. Po 1945 proces ten trwał nadal, aż w latach 90. ubiegłego wieku pozostało kilkanaście zamieszkanych gospodarstw, w których mieszkało ok. 60 osób. W 2010 roku liczba zmiejszyła się do 51 osób.  

Obecnie Pieszków to jedna z najmniejszych wsi w Gminie Lwówek Śląski. Zielone otoczenie pól, łąk i lasów daje możliwość wyciszenia. Aktywnym turystom polecamy urokliwą Przystań Izerską z altanką i dawną stodołą w centrum wsi (vis-à-vis przystanku autobusowego wykonaną przez mieszkańców Pieszkowa). Zadanie zostało wykonane przez mieszkańców Pieszkowa i dofinansowane przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski. Dla dzieci został stworzony plac zabaw u wylotu drogi do Dworka. Tuż obok droga, wijąca się w przyjemnym cieniu między lasami, która nadaje się na spacery lub jazdę rowerem do kolejnej Przystani Izerskiej. Z racji funkcjonujących pasiek prosimy o rozwagę osoby uczulone na jad pszczeli. (©)