ZAPRASZAMY RODZINY I ZNAJOMYCH NA SEANS KINA PLENEROWEGO

Regulamin: Seans filmowy odbędzie się na wygrodzonym i chronionym terenie w rynku miejskim przy punkcie Informacji Turystycznej. W przypadku niepogody seans odbędzie się na terenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. Na widowni ustawione będą leżaki i ławki z zachowaniem minimum dwumetrowego dystansu. Na widowni będzie przebywać jednocześnie nie więcej niż 150 uczestników plus obsługa. Warunkiem uczestniczenia w seansie kina plenerowego jest zaakceptowanie przez uczestnika poniższych zasad:
- każdy uczestnik powinien dokonać telefonicznej lub mailowej rezerwacji miejsca (tel. 75/782 45 32 - sekretariat LOK od godz. 8.00 do 16.00, e-mail: lok@lwowekslaski.pl) najpóźniej jeden dzień przed terminem seansu,
- w przypadku wolnych miejsc możliwa jest także rezerwacja dokonana w dniu seansu u obsługi bezpośrednio przed wejściem na widownię,
- w trakcie rezerwacji należy podać imię nazwisko i telefon kontaktowy a także wyrazić zgodę na przekazanie danych osobowych dla GIS i służb porządkowych,
- dokonanie przez uczestnika rezerwacji miejsca na widowni jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jeżeli wystąpią u niego objawy choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora,
- w trakcie wchodzenia na widownię, przemieszczania się po terenie widowni i wychodzenia z widowni, uczestnicy są zobowiązani do posiadania i używania maseczek,
- przed wejściem na widownię każdemu uczestnikowi wykonuje się bezdotykowo pomiar temperatury,
- uczestnicy z temperaturą powyżej 37ᵒC nie mogą uczestniczyć w seansie,
- przed wejściem na widownię każdy uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować ręce korzystając z umieszczonego przy wejściu dozownika i instrukcji,
- każdy uczestnik zajmuje wyznaczone przez obsługę miejsce na widowni,
- w trakcie seansu uczestnicy zobowiązani są do zachowania minimum 2 metrowego dystansu społecznego,
- w trakcie seansu obowiązuje zakaz przestawiania leżaków i krzeseł bez zgody obsługi,
- w pomieszczeniu toalety może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba,
- przed wejściem i po wyjściu z toalety należy zdezynfekować ręce korzystając z umieszczonego przy wejściu dozownika i instrukcji.
Powyższe zasady są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Koncepcja kina plenerowego w Lwówku Śl została zaakceptowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śl.