NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH OTRZYMALI STYPENDIUM BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

  W roku szkolnym 2019/2020, aż 11 uczniów zdobyło Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski za wzorowe wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Stypendia w wysokości kilkuset złotych przyznane zostały po raz czwarty w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczniów szkół podstawowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

  Poprzeczka postawiona jest wysoko, bowiem stypendium otrzymują tylko najlepsi z najlepszych, którzy w klasyfikacji rocznej uzyskali wysoką średnią ocen w klasach szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Pod uwagę brane były także punkty zdobywane w olimpiadach, konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym oraz za udział w konkursach artystycznych, przedmiotowych i zawodach sportowych promujących naszą gminę. Osiągnięcia te dawały możliwość zdobycia dodatkowych punktów. Uczniów z takimi wynikami nie brakowało, ponieważ w  gminie jest bardzo wielu uczniów, którzy regularnie osiągają znakomite wyniki. W szkołach podstawowych mamy bardzo zdolną i utalentowaną młodzież, która traktuje naukę jak przyjemność. Tych znakomitych wyników nie byłoby bez ciężkiej i systematycznej pracy, a także ogromnego wsparcia nauczycieli, rodziców i opiekunów  zarazem w normalnym systemie nauczania jak i w tym bardzo trudnym okresie związanym   z pandemią COVID – 19 .

  Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przyznała stypendia na łączną kwotę 9 900,00 zł. Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie z poniższych placówek:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim – 2 uczniów (2 naukowe),
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim – 5 uczniów (3 naukowe, 2 sportowe),
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim – 3 uczniów(2 naukowe, 1 sportowe),
  • Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych – 1 uczeń (1 naukowe).

  Ze względu na reżim sanitarny spowodowany pandemią COVID – 19pamiątkowe dyplomy i gratulacje zostały przekazane przez Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski na ręce dyrektorów szkół w celu przekazania ich wyróżnionym uczniom.

  Wszystkim Stypendystom składamy serdeczne gratulacje za imponujące wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także życzymy równie dobrych wyników na świadectwach w czerwcu przyszłego roku!