Życzenia dla pracowników oświaty, uczniów i rodziców

Z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, pragnę serdecznie podziękować i złożyć życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim pracownikom oświaty, uczniom i rodzicom.

W związku ze stanem epidemii  koronawirusa jest to wyjątkowy rok szkolny.  Realizowaliście nauczanie w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nigdy wcześniej na taką skalę na poziomie edukacji szkolnej i przedszkolnej nie były stosowane.

Szczególne podziękowania kieruję do Rodziców. Dziękuję za pracę, wysiłek i poświęcenie w realizacji  domowego  nauczania dzieci i za pomoc w obsłudze sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć na odległość. Wasze działania były podporządkowane szczególnym rozwiązaniom  wynikającym z funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczniom klas ósmych życzę satysfakcjonujących wyników egzaminu ósmoklasisty, a przede wszystkim udanych wyborów szkół ponadpodstawowych.

Drodzy uczniowie, wyniki nauczania, w tym wyjątkowym roku szkolnym są powodem do Waszej dumy i zadowolenia, a także satysfakcji Waszych pedagogów i Waszych  Rodziców.

Mam nadzieję, że od 1 września 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformuje o powrocie do  nauczania  w trybie stacjonarnym w Waszych Szkołach w kontakcie bezpośrednim z Waszymi nauczycielami.

Życzę Wam zdrowych i bezpiecznych wakacji. Wypoczywajcie i realizujcie swoje marzenia.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Mariola Szczęsna