NOWA PRACOWNIA W BIBLIOTECE W LWÓWKU ŚLĄSKIM

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim została laureatem konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Mobilna Pracownia Multimedialna. W ramach grantu Biblioteka kupiła osiem zestawów komputerowych.

  Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu.

  Dzięki sprzętowi komputerowemu biblioteka będzie mogła rozwijać swoją działalność edukacyjną i kulturalną. Mieszkańcy Lwówka Śląskiego będą mogli bezpłatnie korzystać z komputerów, zorganizowane zostaną także zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów z bezpiecznego korzystania z internetu. Mobilna Pracownia Multimedialna będzie dostępna w bibliotece dla dorosłych, w oddziale dziecięco-młodzieżowym oraz w wiejskich filiach biblioteki w Chmielnie, Kotliskach, Sobocie, Rakowicach Wielkich i Niwnicach.

  Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Lwówek Śląski PSE realizują projekty inwestycyjne budowy linii 400 kV Mikułowa-Czarna oraz linii 400 kV Mikułowa-Świebodzice, które pozwolą wyprowadzić moc z Elektrowni Turów oraz poprawią warunki zasilania w południowo-zachodniej Polsce.

Strona internetowa Partnera: raport.pse.pl