„Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!”

Tytuł projektu:

„Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!”

 

Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia

Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Wspierające Łużycki Park Głazów Narzutowych w Nochten 

Towarzystwo Marketingowe Górnych Łużyc i Dolnego Śląska

Opis realizowanego projektu:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez lepsze wykorzystanie atrakcji geologicznych po obu stronach granicy dzięki podejmowaniu działań marketingowych. Realizacja projektu będzie podstawą rozwoju transgranicznego produktu geoturystycznego. Projekt będzie realizowany w Łużyckim Parku Głazów Narzutowych Nochten (www.findlingspark-nochten.de) oraz w gminie Lwówek Śląski, która znana jest m.in. ze złóż agatów. Tu powstaną stałe wystawy multimedialne prezentujące bogactwo geologiczne. Ponadto ulepszona zostanie dwujęzyczna oferta turystyczna dzięki powstaniu tablic informacyjnych w Parku Głazów Narzutowych, wydrukowaniu planów parku, stworzeniu strony internetowej i mobilnej aplikacji z audio przewodnikiem. Organizowane wcześniej imprezy tematyczne – Dzień Kamienia w Parku Głazów Narzutowych i Lwóweckie Lato Agatowe w Lwówku Śląskim będą przeprowadzone jako imprezy polsko - niemieckie i posłużą do popularyzacji atrakcji geologicznych całego regionu.

Cel projektu:  Celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2020

Wydatki poniesione w czasie realizacji projektu: 414 494,91 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

                                                                                                   

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.”