SPRZĘT RATOWNICZY DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI

W II kwartale 2018 roku Gmina Lwówek Śląski  uczestniczyła w ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości  naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I, Priorytet III B : Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W ramach udziału w/w Programie ze Środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Gmina Lwówek Śląski  otrzymała dotację na łączną kwotę 32.907.60 zł  w celu  doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy.

Z pozyskanych środków Funduszu Sprawiedliwości zakupione zostały 3 kpl. zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera,  3 kpl. defibrylatorów LEFPACK CRplus z elektrodami pediatrycznymi, 2 kpl noszy kubełkowych oraz 2 szt. urządzeń ratowniczych Hooligan.

W dniu 02 lipca 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dużej Sali konferencyjnej odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu.

Przekazanie zakupionego sprzętu jednostkom OSP dokonała  Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Pani  Mariola Szczęsna wspólnie z Zastępcą Burmistrza Panem Lesławem Krokosz w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Mariusza Mróz, kpt. Mirosława Ożogowskiego oraz Komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Artura Drozdowicza.

Przekazany Ochotniczym Strażom Pożarnym Gminy Lwówek Śląski sprzęt ratowniczy został poświęcony przez Ks.Dziekana Krzysztofa Kiełbowicza zaproszonego  na to uroczyste wręczenie.

Sprzęt ratowniczy oraz zestawy ratownictwa medycznego przekazano dla:


1. OSP Płóczki Górne: 

- Uniwersalne urządzenie ratownicze "Hooligan" -  1 szt.

- Nosze kubełkowe nr 32289   - 1 szt.,

Wartość sprzętu - 3270,00 zł ;2. OSP Chmielno:      

-  Defibrylator LEFPACK CRplus nr 46834116 z elektrodami pediatrycznymi - 1 kpl

Wartość sprzętu - 5705,00 zł ;

 

3. OSP Kotliska:        

- Zestaw  ratownictwa medycznego PSP R1 z szyną  Kramera i kompletną deską ortopedyczną - 1 kpl

 

Wartość sprzętu - 4750,00 zł ;


4. OSP Sobota:          

- Defibrylator LEFPACK CRplus nr 46834114 z elektrodami pediatrycznymi - 1 kpl,

- Zestaw  ratownictwa medycznego PSP R1 z szyną  Kramera i kompletną deską ortopedyczną - 1 kpl

 

Wartość sprzętu - 10455,00 zł ;5. OSP Włodzice Wlk.

- Zestaw  ratownictwa medycznego PSP R1 z szyną  Kramera i kompletną deską ortopedyczną - 1 kpl

                                       

Wartość sprzętu - 4750,00 zł ; 6. OSP Zbylutów      

-  Uniwersalne urządzenie ratownicze "Hooligan" -  1 szt.

-  Nosze kubełkowe nr 33530  - 1 szt.

                                                                                    

Wartość sprzętu - 3270,00 zł ;

 

 

Ogólna wartość przekazanego sprzętu -  32.200 zł

Strażacy z  Ochotniczych Straży Pożarnych  są pierwszymi na miejscu wypadków i to od ich natychmiastowej pomocy zależy życie ofiar. Nowoczesny sprzęt zakupiony dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości pomoże strażakom  w ratowaniu poszkodowanych bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

 

 

Napisał:

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

Jerzy Łopato