KONKURS NA KONCEPCJĘ NOWEGO PRZEDSZKOLA I KLUBU DZIECIĘCEGO ROZSTRZYGNIĘTY

   W dniu 24.04.2018 r. ogłoszono konkurs na wykonanie „Koncepcji architektoniczno - urbanistycznej na budowę Publicznego Przedszkola i Klubu Dziecięcego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim przy ulicy Jana Pawła II”. Celem konkursu było uzyskanie najlepszej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej na wykonanie przedmiotowego zadania, a ponadto ukształtowanie reprezentacyjnej, atrakcyjnej i edukacyjnej przestrzeni publicznej w otoczeniu nowego przedszkola z uwzględnieniem istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 1

w Lwówku Śląskim. Gmina oczekiwała od uczestników konkursu, że zostanie przygotowana koncepcja, w ramach której powstanie budynek nowoczesny, funkcjonalny, z kolorową elewacją, z elementami rzeźbiarskimi, który zachęci dzieci do wejścia na obiekt. 

             Do dnia 25.06.2018 r. do godz. 13:00 wpłynęły 2 prace konkursowe, które ocenione zostały przez powołany Sąd Konkursowy, wg poniższych kryteriów:

1)      atrakcyjność i jakość rozwiązań urbanistycznych, w tym relacje z otoczeniem;

2)      atrakcyjność i jakość rozwiązań architektonicznych, w tym przyjętych dyspozycji konstrukcyjno – budowlanych i materiałowych;

3)      atrakcyjność i jakość rozwiązań funkcjonalno – użytkowych;

4)      ekonomika i energooszczędność rozwiązań projektowych oraz walory eksploatacyjne;

5)      oryginalność i spójność koncepcji.

 

                 Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu przez Sąd Konkursowy, po przeprowadzonej dyskusji, analizie i ocenie złożonych prac, wybrano, jako zwycięską pracę konkursową złożoną przez:

 

ARTMANU STUDIO MARTA FIEMA z siedzibą we Wrocławiu
autor pracy: Marta Fiema

 


 

Uzasadnienie wyboru: Praca konkursowa spełniła wszystkie warunki i wymogi określone
w Regulaminie konkursu oraz została najwyżej oceniona w kryteriach oceny prac konkursowych. Tym samym zdobyła I miejsce i przyznana została jej nagroda pieniężna w wysokości 15 000,00 zł oraz zamówienie do wykonania dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu negocjacji z autorem.

 

                 Ponadto Sąd Konkursowy postanowił przyznać II nagrodę pieniężną w wysokości 3 000,00 zł pracy konkursowej złożonej przez:

 

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „ARCUS” – WIESŁAW MOTYL
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
autorzy pracy: Wiesław Motyl, Natalia Pawlak – Machnik

 

                

Wszystkim uczestnikom konkursu podziękowano za podjęty trud i zaangażowanie w przygotowaniu prac konkursowych.