LIII Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamiam, iż w dniu 28 czerwca 2018 r.

w sali konferencyjnej Urzędu

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej
w Lwówku Śląskim

 

W programie:

1.      Otwarcie Sesji.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji.
4.      Interpelacje i zapytania radnych.
5.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6.      Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
7.      Informacja o stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2018.
8.      Podjęcie uchwał.
9.      Komunikaty.
10.  Zamknięcie sesji.

Początek Sesji – godz. 1000

 

Z A P R A S Z A M Y !

Przewodnicząca Rady       

(-)  Ewa Róża Płucińska - Dąbrowska