Ponad 1 mln zł dofinansowania na organizację XXI Lwóweckiego Lata Agatowego, remont pomieszczeń Ratusza i wykonanie w nich stałej wystawy multimedialnej.

Projekt pn. „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!“ otrzymał dofinansowanie w  ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.

Wartość dofinansowania wspólnego projektu to kwota 414 494,91 €,

 w tym dofinansowanie dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski wynosi 234 056,61 €.

W ramach projektu zaplanowano:
- organizację Lwóweckiego Lata Agatowego,
- stworzenie stałej wystawy multimedialnej w pomieszczeniach lwóweckiego Ratusza
- remont pomieszczeń Ratusza w celu stworzenia w nich stałej wystawy multimedialnej i małej sali prezentacyjnej;

- organizacja  dwóch sejmików geologicznych;

- produkcję filmu edukacyjnego o atrakcjach turystycznych Gminy;

- zakup nagłośnienia, projektora, ekranów i ścianki ekspozycyjnej;

- produkcję filmu promocyjnego o LLA i wystawie głównej;

- wykonanie profesjonalnych zdjęć podczas XXI LLA i atrakcji turystycznych do albumu i folderu.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez lepsze wykorzystanie atrakcji geologicznych po obu stronach granicy dzięki podejmowaniu działań marketingowych. Realizacja projektu będzie podstawą rozwoju transgranicznego produktu geoturystycznego. Projekt będzie realizowany w Łużyckim Parku Głazów Narzutowych Nochten (www.findlingspark-nochten.de) oraz w gminie Lwówek Śląski, która znana jest m.in. ze złóż agatów. Tu powstaną stałe wystawy multimedialne prezentujące bogactwo geologiczne. Ponadto ulepszona zostanie dwujęzyczna oferta turystyczna dzięki powstaniu tablic informacyjnych w Parku Głazów Narzutowych, wydrukowaniu planów parku, stworzeniu strony internetowej i mobilnej aplikacji z audio przewodnikiem.

 Organizowane wcześniej imprezy tematyczne – Dzień Kamienia w Parku Głazów Narzutowych i Lwóweckie Lato Agatowe w Lwówku Śląskim będą przeprowadzone jako imprezy polsko - niemieckie i posłużą do popularyzacji atrakcji geologicznych całego regionu.

Partnerzy projektu:

- Park Głazów Narzutowych w Nochten i  Towarzystwo Marketingowe Górnych Łużyc i Dolnego Śląska.

Zapraszamy do kontaktu z tut. Urzędem osoby z pomysłami, które mogłyby być wykorzystane przy tworzeniu stałej wystawy multimedialnej.