NADLEŚNICTWO- OTWARTA I BEZTERMINOWA AKCJA SPRZĄTANIA ŚMIECI

Na mapie załączono cyframi miejsca, które są chętnie odwiedzane przez turystów, mieszkańców, a tym samym narażone na tony śmieci. Każdy obszar na mapie oznaczony cyfrą przyporządkowany jest do właściwego leśnictwa i leśniczego. Koordynatorem projektu sprzątania śmieci z poziomu nadleśnictwa jest p. Hanka Szpunar tel. 697 627 664 lub 75 782 43 22 i to z nią proszę się kontaktować w kwestii worków na śmieci i rękawiczek. Akcja jest otwarta i bezterminowa,  jednakże w okresie wiosennym jest najwięcej pracy przy sprzątaniu śmieci. Wspólne sprzątanie śmieci ma na celu nie tylko osiągniecie czystości w lesie, ale również uwrażliwienie mieszkańców Gminy na skalę problemu. Zapraszam do współpracy sołectwa, radnych, szkoły, stowarzyszenia i innych dla których las na terenie Gminy Lwówek Śląski jest ważny i bliski.

Z poważaniem

Hanka Szpunar

St. Specjalista Służby Leśnej

Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Tel. 75 782 33 80 wew. 332

CISCO. 1315332