Mistrzostwa Gminy i Miasta Lwówek Śląski w mini piłce siatkowej

Mistrzostwa Gminy i Miasta Lwówek Śląski w mini piłce siatkowej

W dniu 20.02.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim odbyły się Mistrzostwa Gminy i Miasta Lwówek Śląski w piłce siatkowej "3" dziewcząt i chłopców.

W zawodach wzięły udział trzy drużyny dziewcząt i trzy drużyny chłopców ze szkół: SP 2 Lwówek Śląski, SP Płóczki Górne i SP Niwnice.

Wyniki:

- w kategorii dziewcząt

I miejsce SP 2 Lwówek Śląski zespół A

II miejsce SP Niwnice

III miejsce SP 2 Lwówek Śląski zespół B

- w kategorii chłopców

I miejsce SP 2 Lwówek Śląski

II miejsce SP Niwnice

III miejsce SP Płóczki Górne

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone dyplomami i pucharami. Środki na realizację zawodów pochodzą z przyznanych środków z Gminy Lwówek Śląski z Zadania Publicznego o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz ze środków z zakresu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim awansowali do etapu powiatowego, który odbędzie się 06.03.2018 r. w SP 2 w Lwówku Śląskim. Życzymy powodzenia.

Mistrzostwa Gminy i Miasta Lwówek Śląski w mini piłce siatkowej

W dniu 27.02.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim odbyły się Mistrzostwa Gminy i Miasta Lwówek Śląski w mini piłce siatkowej "4" dziewcząt i chłopców.

W zawodach wzięły udział trzy drużyny dziewcząt i dwie drużyny chłopców ze szkół: SP 2 Lwówek Śląski, SP Płóczki Górne i SP 3 Lwówek Śląski Filia w Zbylutowie.

Wyniki:

- w kategorii dziewcząt

I miejsce SP 2 Lwówek Śląski

II miejsce SP Płóczki Górne

III miejsce SP 3 Lwówek Śląski Filia w Zbylutowie

- w kategorii chłopców

I miejsce SP 2 Lwówek Śląski

II miejsce SP Płóczki Górne

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone dyplomami i pucharami. Środki na realizację zawodów pochodzą z przyznanych środków z Gminy Lwówek Śląski z Zadania Publicznego o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz ze środków z zakresu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim awansowali do etapu powiatowego, który odbędzie się 13.03.2018 r. i 14.03.2018 r. w Gryfowie Śląskim. Życzymy powodzenia.

 

MGSZS

opracowanie

Danuta Pogoda