KURS NA INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Szanowni Państwo,
Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców zaprasza na Kursy Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności turystyka piesza górska. Kurs adresowany jest do osób, organizujących imprezy turystyki pieszej górskiej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Absolwenci naszych kursów mogą pełnić funkcję kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystyki kwalifikowanej.
 
TERMIN: 10.-11.03.2018r.
MIEJSCE: Lasocin (gm. Pieszyce, woj. dolnośląskie)
OBSZAR: Góry Sowie
Zgłoszenie na kurs można przesłać do dn. 5 marca br.
 
KOSZT: 280,00zł/osoba
Formularz elektroniczny dostępny na stronie: http://ttpik.pl/kursy-i-szkolenia/formularz-zgloszeniowy
 
Jednocześnie informujemy, że brak jest prawnego wymogu prowadzenia wycieczek przez przewodników górskich (także powyżej 1000 m n.p.m.) - nie dotyczy górskich parków narodowych. Tekst interpretacji Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1DC4EFF6

Pozdrawiam,
Agnieszka Ponikiewska
Koordynator Biura Projektów
tel. 606 314 661
www.ttpik.pl