KONCERT NOWOROCZNY 2018

Koncert Noworoczny 2018

13 stycznia 2018 r. odbył się trzeci Koncert Noworoczny zorganizowany przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski, Szkołę Podstawową nr 2 oraz Lwówecki Ośrodek Kultury.

W uroczystości wzięło udział ponad sześciuset zaproszonych gości. Przed koncertem odbyła się uroczysta gala, podczas której zostały przekazane podziękowania szczególnie zasłużonym mieszkańcom i organizacjom za wkład w rozwój Lwówka Śląskiego. Wyróżnionym laureatom wręczono statuetki z piaskowca ,, Lwóweckie Lwy” wraz z tytułem ,,Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Wyróżnienie ustanowione zostało na wniosek Pani Burmistrz Marioli Szczęsnej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/386/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku.

Ponadto za zasługi na rzecz społeczności lokalnej, Pani Burmistrz wyróżniła sześć osób listami gratulacyjnymi oraz okolicznościowymi medalami z okazji 800-lecia Lwówka Śląskiego.

Po wręczeniu wyróżnień na scenie pojawił się Marcin Wyrostek z zespołem Corazon dając pełen energii koncert, który wprawił w zachwyt publiczność.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z koncertu.