Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny

Szanowni Państwo,
Ponad 32,9 mln zł w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mogą otrzymać inwestycje  na budowę, przebudowę  jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji . Te inwestycje procentują , bo  obniżamy koszty związane z produkcją energii elektrycznej, cieplnej i wytwarzamy ją w sposób przyjazny dla środowiska.
Dolnośląska Instytucja Pośredniczą 15 grudnia br. ogłosiła konkurs na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna.
Działanie 3.5  „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny”
  • Schemat 3.5.A „ Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami”.
  • Schemat 3.5.B „Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych”.
Termin naboru (składania wniosków do dnia 16.01.2018 r. do dnia 23.03.2018 r.
Informacja o konkursie:
Kontakt: 
Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
  1. Strzegomska 2-4; 53-611 Wrocław
tel. (71) 77 65 814;  (71) 77 65 813