Przejdź do treści

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.lwowekslaski.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.04.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 26.08.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-11
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Wójcik , adres e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl , telefon: (75) 64 77 885.

Informacja zwrotna

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie dostępności prosimy o kontakt:

Osobą kontaktową jest Andrzej Wójcik , adres e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl , telefon: (75) 64 77 885.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku postępowania odwoławczego prosimy o kontakt:

Osobą kontaktową jest Andrzej Wójcik , adres e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl , telefon: (75) 64 77 885.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno znajdujące się od strony ulicy, drugie zaś od strony parkingu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

 

Dostosowanie korytarzy

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.

 

Dostosowanie schodów

Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.

 

Dostosowanie wind

Brak windy. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków co uniemożliwia jej instalację.

 

Dostępność pochylni

Brak pochylni. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków co uniemożliwia jej instalację.

 

Dostępność platform

Brak platform. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków co uniemożliwia ich instalację.

 

Dostępność informacji głosowych

Przy bramie B znajdującej się kilka metrów od głównego wejścia od strony ulicy znajduję się wideofon umożliwiający głosowe wezwanie interesanta.

 

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak.

 

Dostosowanie parkingów

Parking znajduję się za urzędem i posiada miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla klientów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich załączników PDF do wersji dostępnych cyfrowo.