Informujemy mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski, że nie ma zmian w wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zadeklarowane opłaty powinny być uiszczane bez wezwania, za jeden miesiąc kalendarzowy terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Obowiązuje dotychczasowy indywidualny numer konta bankowego.