Przejdź do treści

PLACÓWKA HISTORYCZNO - MUZEALNA

59-600 Lwówek Śląski
Plac Wolności 1
Tel. 75 782 45 44 wewn. 25


GODZINY OTWARCIA:

W sezonie od 15.05 do 30.09:

 • od wtorku do piątku w godz. 09:00 – 17:00
 • w soboty 09:00 – 14:00

Poza sezonem 01.10 – 14.05:

 • od wtorku do piątku w godz. 08:00 – 16:00
 • w soboty 09:00 – 14:00

! Ostatnie wejście do Placówki na pół godziny przed zamknięciem. !


Możliwość nabycia wydawnictw i innych pamiątek.
Bezpłatnie udostępniane są materiały promocyjne dotyczące Gminy Lwówek Śląski.

 

1. Placówka Historyczno – Muzealna jest otwarta dla zwiedzających:

W sezonie od 15.05 do 30.09:

 • od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 17.00
 • w soboty 9.00 – 14.00

Poza sezonem 01.10 – 14.05:

 • od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 16.00
 • w soboty 9.00 – 14.00

1. Ostatnie wejście do Placówki jest możliwe na pół godziny przed zamknięciem.

2. W święta i dni ustawowo wolne od pracy Placówka jest nieczynna.

3. Placówka może być czasowo lub częściowo wyłączona ze zwiedzania w czasie trwania imprez okolicznościowych odbywających się w ratuszu lub w wyniku potrzeb Organizatora.

4. W środy wstęp do Placówki jest bezpłatny.

5. Zwolnienie z opłaty przysługuje dzieciom do lat 7 oraz wycieczkom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Lwówek Śląski, zwiedzających Placówkę w ramach zajęć szkolnych. W innych wypadkach decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor.

6. Dzieci do lat 7 mogą zwiedzać Placówkę tylko pod opieką dorosłych.

7. Grupy wycieczkowe mogą korzystać z usług przewodnika po uprzednim zgłoszeniu wizyty (minimum 3 dni) i uiszczeniu opłaty. Grupy rezerwujące termin zwiedzania z dużym wyprzedzeniem obowiązane są potwierdzić rezerwację 3 dni przed przybyciem.

8. Zwiedzanie obejmuje:

 • sale Placówki Historyczno – Muzealnej (Sala Ławy Sądowej, Izba Tortur, Loch Głodowy, Sala Agatowa)
 • inne pomieszczenia w ratuszu (Sala Ślubów, Sala Mieszczańska, Sień)
 • Zwiedzanie Sali Ślubów możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy nie zakłóca to pracy Urzędu Stanu Cywilnego.

9. W Placówce obowiązuje zakaz:

 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt w wyjątkiem psa przewodnika,
 • dotykania i przemieszczania eksponatów,
 • fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
 • palenia tytoniu, jedzenia i picia,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • hałaśliwego zachowania, biegania, wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania.

10. W celu zachowania bezpieczeństwa należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracownika Placówki.

11. Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych wymaga pisemnej zgody Dyrektora Lwóweckiej Biblioteki Publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, wystaw, cen biletów i in. umieszczone są na stronie www.biblioteka.lwowekslaski.pl