Przejdź do treści

Romański styl reprezentuje kościół parafialny Wniebowzięcia NMP Lwówku Śl. Wzniesiony w latach 30. XIII w. kościół ufundował książę Henryk Brodaty Wyposażenie świątyni pochodzi z różnych okresów. Można tutaj wymienić m.in. gotycki krucyfiks z 1410 r. (najstarszy w regionie), renesansową chrzcielnicę z oraz barokowe figury i obrazy olejne.

Kościół św. Franciszka z Asyżu, druga ze świątyń lwóweckich, została wzniesiona w II połowie XIII w. Nawy boczne były w latach 1460-1500 budowane m.in. pod kierunkiem Konrada Pflügera. Około 1500 r. przy prezbiterium, najstarszej części świątyni powstała kaplica grobowa rodu von Talkenberg, a później także Raussendorfów i Schaffgotschów. Na murach znajduje się  bogaty zespół kamiennych nagrobków i epitafiów z XVI-XVIII w.
    

W Niwnicach znajduje się kościół filialny św. Jadwigi, zbudowany już w końcu XIII w. i częściowo spalony w 1515 r. Jest to kościół jednonawowy, wewnątrz znajduje się bardzo cenne wyposażenie, od późnogotyckiego tryptyku i sakramentarium po barokowe ołtarze i ambonę. Na murze apsydy i kościoła znajduje się jeden z najpiękniejszych i najliczniejszych w tej części Śląska zespołów renesansowych płyt nagrobnych.

Kościół MB Różańcowej w Żerkowicach reprezentuje późny gotyk i został wzniesiony na przełomie XV i XVI w. Budowla posiada prostokątną nawę i węższe, prezbiterium, które przekrywa sklepienie krzyżowo-żebrowe. Potężna kwadratowa wieża zwieńczona jest hełmem krytym gontem. Najstarsza część wyposażenia pochodzi z XV-XVI w.

 

Zdjęcie

Zdjęcie