Przejdź do treści

Szwajcaria Lwówecka

Szwajcaria Lwówecka to zespół  malowniczych skał piaskowcowych położonych w Dolinie rzeki Bóbr, na wysokości około 255 m n.p.m. na obrzeżach Lwówka Śląskiego. Stanowią naturalną bramę Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Szwajcaria Lwówecka składa się z oryginalnych form skalnych, labiryntów i urwisk dochodzących do 30 m. wysokości. Swój obecny wygląd zawdzięcza intensywnemu wietrzeniu. Stanowi ciekawostkę przyrodniczą oraz doskonały punkt widokowy.

  • Szwajcaria Lwówecka Autor: Przemysław Zatylny