Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że dnia 30.11.2015 r. mija termin składania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Uchwały Nr XI/101/11 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące prace lub roboty budowlane określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. tj cytuję:

„Art.77. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1)sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3)wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9)odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11)odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17)zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.”

Informacji udziela:

Bogusława Marcinowska tel.: 75 6477 887

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. UCHWAŁA Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków1. UCHWAŁA Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
 

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 713 66 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.