12qw.jpgZ dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej i wysokości kar  za uszkodzenie/zniszczenie drzew/krzewów, bądź ich usunięcie.

W znowelizowanej ustawie konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę uzależniona jest od wielkości obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas od jego wieku. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3 ustawy przepisów nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nowe przepisy upraszczają też system ochrony zadrzewień. Zniesiono między innymi obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z terenów pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin oraz powalonych lub złamanych przez wiatr drzew. Złomy i wywroty będą mogły być usunięte przez właściwe służby (Straż Pożarną, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, infrastruktury kolejowej, itp.) lub po oględzinach pracownika urzędu, przeprowadzonych po otrzymaniu zgłoszenia.

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali nie będą musiały uzyskać zgody od wszystkich swoich mieszkańców na usunięcie drzew i krzewów. Niemniej ustawa zobowiązuje spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy wspólnot mieszkaniowych do poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów, przynajmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie.

Nowe prawo zapewnia także ochronę zadrzewień przed niepotrzebną wycinką w sytuacji, gdy zaplanowana inwestycja nie jest realizowana. Z tego powodu drzewa i krzewy będą mogły być usunięte tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. pod warunkiem uzyskania przez inwestora prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

Ponadto nowe przepisy regulują sprawę niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew. Według art. 87a ust. 2 ustawy prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

  • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

Zabieg, o którym mowa w art. 87a ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
  • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
  • zniszczenie drzewa lub krzewu;
  • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

Kara, o której mowa w art. 88 ust. 1 nakładana jest na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

W myśl nowych przepisów usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty.

  • W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody zmianie uległ również formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, który jest do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski bip.lwowekslaski.pl

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 713 66 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.