Także na terenie Naszej gminy przeprowadzone zostały działania administracyjne związane z szacowaniem strat w związku z suszą która miała miejsce w bieżącym roku. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 395 z dnia 27.08.2015 roku została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Lwówek Śląski.

Szacowanie strat spowodowanych suszą przeprowadzone zostało zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27.08.2015 roku. Szacowanie strat miało dotyczyć wyłącznie upraw i kategorii gleb, dla których był prowadzony monitoring suszy przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Komisja w trakcie swoich prac dokonała lustracji zgłoszonych szkód w terenie na zgłoszenia dokonane przez poszkodowanych rolników. W miesiącu wrześniu komisja zbierała się co najmniej 15 razy, w tym 7 razy na posiedzeniach wyjazdowych, dokonując lustracji terenowych w dniach tj. 3, 7, 11, 15, 24, 25, 29 września.

Od rolników z terenu gminy wpłynęło w sumie 32 wnioski. W tym 1 wniosek został wycofany przez zainteresowanego rolnika w trakcie lustracji w terenie (z powodu braku uprawy na gruncie).

W wyniku oszacowania sporządzono 31 protokołów w tym :

1. (6 szt.) cząstkowych (dotyczących rolników posiadających grunty na terenie kilku gmin)

2. (23 szt.) (dotyczących rolników, u których w gospodarstwach rolnych poziom szkód wynosił poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej)

  • oszacowana wielkość strat ogółem – 1 524 247,79 zł
  • powierzchnia dotknięta klęską – 611.07 ha

3. (2 szt.) (dotyczących rolników, u których w gospodarstwach rolnych poziom szkód przekroczył 30 % średniej rocznej produkcji rolnej)

  • oszacowana wielkość strat ogółem - 146 058,60 zł
  • powierzchnia dotknięta klęską – 119,64 ha

 

W dniu 07.10.2015 roku zbiorcze protokoły szkód dotyczące upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu weryfikacji.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 713 66 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.