SZANOWNI MIESZKAŃCY!

podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt. 9d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że nazwa podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych uległa zmianie z Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka

Siedziba utworzonego oddziału wraz z Biurem Obsługi Klienta ( BOK ) i Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) mieści się:

Aleja Wojska Polskiego 27,

59-600 Lwówek Śląski

(na terenie byłego Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim sp. z o.o.)

Dane adresowe:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ” SANIKOM” Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5a

58-420 Lubawka

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK:

poniedziałek 7:00 - 14:30

wtorek 7:00 - 14:30

środa 7:00 - 17:00

czwartek 7:00 - 14:30

piątek 7:00 - 14:30

soboty (pierwsza i trzecia danego miesiąca) w godz.:  8:00  - 14:00

W dniach ustawowo wolnych od pracy, a przypadających w w/w dniach, PSZOK jest nieczynny.

W PSZOK przyjmowanie odpadów odbywać się będzie na podstawie „identyfikatora” (np. dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkiwania lub potwierdzenia dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni lub bieżący miesiąc).

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski objęci systemem gospodarki odpadami mogą do PSZOK oddać nieodpłatnie w ramach określonego limitu selektywnie zebrane odpady komunalne n/w frakcji:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe,
 • metale i opakowania z metali,
 • szkło płaskie okienne,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia, farby, rozpuszczalniki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • popiół,
 • tekstylia i odzież,
 • styropian.

 

Regulamin PSZOK:

Regulamin funkcjonowania PSZOK (PDF)

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 - Zasady i rodzaje zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjmowanych do PSZOK (PDF)

Załącznik nr 2 - Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK (PDF)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji PSZOK (PDF)

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.