OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU


Informacja o osiągniętych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Zasadniczym celem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów selektywnie zebranych oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r.:


1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (w %)

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez gminę Lwówek Śląski

32 28

38

45          

 

Z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2015 r. przekazano do recyklingu łącznie 753,9 Mg masy odpadów, w tym: 87,5 Mg opakowań z papieru i tektury, 136,1 opakowań z tworzyw sztucznych, 53,3 Mg opakowań z metali i 477,0 Mg opakowań ze szkła, osiągając tym samym 45% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w stosunku do minimalnego poziomu na ten rok, wynoszącego 16%.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (w %)

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez gminę Lwówek Śląski

100

100

100

 100          

 

Osiągnięty przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski w 2015r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wynosi 100%, w stosunku do minimalnego poziomu na ten rok, wynoszącego 40%.

Zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2012, poz. 676), gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:


1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (w %)

 

2012

16 lipca 2013 r.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

40

40

40

35

Poziom osiągnięty przez gminę Lwówek Śląski

17

0

0

0           

 

Osiągnięty przez Gminę Lwówek Śląski w 2015r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 0%, przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.