Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2015 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach i na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.642.7.2015.RC z dnia 09.07.2015 r. zawiadamiam mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski, że w dniu 1 sierpnia 2015r. w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania uruchomione zostaną syreny alarmowe które wyemitują sygnały:

  • o godz. 17:00 – 17:03 - „ogłoszenie alarmu” dźwięk modulowany trwający 3 min.
  • o godz. 17:08 – 17:11 - „odwołanie alarmu” dźwięk ciągły trwający 3 min.

Burmistrz
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
/-/ Mariola Szczęsna

herb maly 150Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe