1. Spotkanie Burmistrza z dyrektorami szkół i przedszkoli w/s rekrutacji do tych instytucji (10.01.2016 r.).
 2. Przeprowadzenie przez Zastępcę Burmistrza zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Skorzynice (14.01.2016 r.).
 3. Organizacja Koncertu Noworocznego z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (16.01.2016 r.).
 4. Udział Burmistrza w VI Balu Charytatywnym w Brunowie organizowanym przez Fundację Pomocy Niepełnosprawnym Płakowice w Lwówku Śląskim (16.01.2016 r.).
 5. Wyjazdy robocze Burmistrzów i pracowników IN (Jelenia Góra, Chojnów, Osiecznica) w celu rozeznania zrealizowanych obiektów basenowych w celu przygotowania SIWZ do budowy „Delfinka”.
 6. Udział Burmistrza w XV Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, którego głównym tematem była prezentacja materiałów oraz dyskusja w związku z Programem Rozwoju Powiatu Lwóweckiego (22.01.2016 r.).
 7. Udział Burmistrza w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów byłego województwa jeleniogórskiego (21-22.01.2016 r.).
 8. Udział Burmistrza w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym OSP w Kotliskach (23.01.2016 r.).
 9. Udział władz gminy w karnawałowym pokazie tańca w wykonaniu uczestników sekcji tanecznych: tańca towarzyskiego, tańca nowoczesnego, tańca orientalnego i break dance (29.01.2016 r.).
 10. Udział Burmistrza w spotkaniu sprawozdawczym Zespołu Interdyscyplinarnego (29.01.2016 r.).
 11. Udział zastępcy Burmistrza w jasełkach i wspólnym opłatku zorganizowanym w świetlicy w Kotliskach. Organizatorami była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim, filia w Kotliskach oraz Sołtysi i Rada Sołecka Kotlisk i Rakowic Małych (29.01.2016 r.).
 12. Udział Burmistrza w spotkaniu organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Lwówku Śląski dotyczącym oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu lwóweckiego w roku 2015 oraz konsultacje w ramach nowego systemu analizy i prezentacji zagrożeń bezpieczeństwa na terenie kraju pn. Mapy zagrożeń (12.02.2016 r.).
 13. Udział Burmistrza w organizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim oraz Lwóweckie Towarzystwo Regionalne konferencji popularnonaukowej z cyklu „Lwóweckie Spotkania z Historią”, która odbyła się w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego ratusza (16.02.2016 r.).
 14. Udział Burmistrza w XVI Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, którego głównym tematem była Oświata w Powiecie Lwóweckim, oraz prezentacja materiałów i dyskusja na temat inwestycji w jednostkach oświatowych (19.02.2016 r.).
 15. Organizacja spotkania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lwówku Śląskim z sołtysami 11 wsi z terenu Gminy Lwówek Śląski oraz z pszczelarzami w sprawie zagrożenia chorobą zakaźną zwierząt - zgnilec amerykański pszczół (19.02.2016 r.).
 16. Udział Burmistrza w walnym zebraniu jednostki OSP Zbylutów w budynku remizy OSP Zbylutów (20.02.2016 r.).
 17. Udział w roboczych konsultacjach dotyczących przygotowania wspólnego projektu szkoleniowego (Wleń, Lubomierz, Gryfów Śląski, Lwówek Śląski, Mirsk, Piechowice) w ramach działania „wysokiej jakości usługi administracyjne” – konkurs w ramach działania 2.18 POWER – 2014-2020:
  - 21 stycznia – Lubomierz,
  - 8 lutego – Gryfów,
  - 26 luty – podpisanie wniosku aplikacyjnego.
 18. Dnia 18.12.2015 r. zawarta została umowa z Andżeliką Choczaj prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EN PROJECT Andżelika Choczaj z siedzibą przy ul. Parkowej 5, 55-220 Jelcz-Laskowice na realizację zadania pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” na kwotę 33.800,00 zł brutto. Termin realizacji zadania: do 05.04.2016 r.
 19. W dniu 21.12.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa ulicy Dębowej w Lwówku Śląskim o długości 710 m.”
 20. Dnia 21.12.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi dz. nr 50 o dł. 150 m w miejscowości Mojesz”.
 21. W dniu 22.12.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwnice”.
 22. Dnia 22.12.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania pn. „Remont sali spotkań w Rakowicach Małych.”
 23. W dniu 30.12.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016-2019”. Dnia 08.01.2016 r. o godz. 11:00 upłynął termin składania ofert. Wpłynęły 3 oferty w przedziale cenowym od 78.812,00 zł brutto do 227.181,00 zł brutto. Dnia 03.02.2016 r. zawarta została umowa z Firmą PRO-HAND Wycena Nieruchomości Jerzy Schonborn z siedzibą przy ulicy Zakopiańskiej 3, 58-420 Lubawka na kwotę 78.812,00 zł brutto. W dniu 18.02.2016 r. Wykonawca odstąpił od podpisanej umowy. Przystąpiono do nowego postępowania przetargowego na udzielenie powyższego zamówienia publicznego.
 24. Dnia 18.01.2016 r. zawarta została umowa z Firmą GEODEX s.c. Draczyńska – Patyński z siedzibą przy ul. Nowy Świat 29/1, 59-220 Legnica na realizację zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w latach 2016 – 2019” - 220 tys. na 4 lata.
 25. Dnia 28.01.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 – 2020”. Termin składania ofert upłynął 18.02.2016r. o godz. 11:45. Wpłynęła jedna oferta z ceną 196.800,00 zł brutto. Dnia 19.02.2016 r. wybrana została oferta złożoną przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Południowo – Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu, II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Szczęśliwej 33, 53-445 Wrocław.
 26. W dniu 02.02.2016r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: „Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej”. Dnia 08.02.2016r. o godz. 13:00 upłynął termin składania ofert. Wpłynęła jedna oferta. W dniu 12.02.2016r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łasickiej 17, 59-700 Bolesławiec na kwotę 65.190,00 zł brutto.
 27. Dnia 03.02.2016 r. przeprowadzono odbiór końcowy zadania pn. „Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski”. Odbiór końcowy dotyczył pomieszczeń I i II piętra budynku.
 28. Dnia 03.02.2016 r. zaproszono Wykonawców do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.”Część I: Remont pomieszczeń biurowych na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Część II: Remont pomieszczenia w siedzibie MGOPS”. Złożona została 1 oferta na kwoty: część I – 85.362,10 zł brutto, część II – 7.200,31 zł brutto. W dniu 12.02.2016 r. została zawarta umowa z Firmą „JARBUD” Jarosław Niepsuj z siedzibą w Zarębie przy ulicy Spacerowej 2B, 59-800 Lubań.
 29. W dniu 09.02.2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew
  z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski w latach 2016 – 2019”. Wpłynęły 2 oferty na kwoty: 64.626,50 zł brutto oraz 175.703,65 zł brutto. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Sudoł Wojciech, WS GARDEN, Studio Architektury Krajobrazu z siedzibą w miejscowości Górczyca 38, 59-600 Lwówek Śląski na kwotę
  64.626,50 zł.
 30. Dnia 12.02.2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki złożone zostało zgłoszenie o wpisanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej
  w Płóczkach Górnych” do Programu Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016 -2018”.
 31. W dniu 19.02.2016 r. ogłoszono dialog techniczny na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Betleja w Lwówku Śląskim”. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 02.03.2016 r.
 32. Dnia 19.02.2016 złożono wniosek do RPO WD o dofinansowanie remontu i renowacji murów obronnych na odcinku o długości 1200 mb wraz z remontem baszty Bolesławieckiej, remontem fontanny z czaplą przy klasztorze Franciszkanów, remontem pomnika poległych w I wojnie światowej oraz remontem ścieżek południowej część plant miejskich. Wartość projektu wynosi 6,8 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 5,8mln zł.
 33. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonywane są bieżące remonty dróg przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych KK Kamil Kowalski z siedzibą przy ul. Kościuszki 24/5, 59-700 Bolesławiec.
 34. Trwa zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wartość usługi brutto w miesiącu styczniu 2016 r. wyniosła 44.911,31 zł, natomiast od początku sezonu zimowego 2015/2016: 54.413,47 zł. Wykonawcą jest Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o. o. z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski.
 35. Wyłonienie w drodze zapytania ofertowego i zawarcie umowy z firmą „DOM” Pracowania Urbanistyczna, F. H. U. w Jeleniej Górze na „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych dla nieruchomości położonych na terenie gminy Lwówek Śląski w latach 2016 -2018”. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania umowy – 21.217,50 zł brutto.
 36. Przekazanie projektu:
  -       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 475/1 oraz części działek nr 473 i 474 obręb 1 miasta Lwówek Śląski,
  -       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 291/7, 291/12, 291/13 oraz 291/14 obręb Rakowice Małe,
  - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 42/1, 42/3, 42/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8 oraz części działki nr 65 obręb Rakowice Wielkie wraz z prognozami oddziaływania na środowisko instytucjom opiniującym i uzgadniającym.
 37. Przetargi wykonane:
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 259, położonej w obrębie Dębowy Gaj – przetarg pozytywny;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 39, położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski w rejonie ul. Przyjaciół Żołnierza – przetarg pozytywny;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jaśkiewicza 8/4 – przetarg negatywny;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Traugutta 9/4 – przetarg negatywny;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 110/5 (ruiny), położonej w obrębie Włodzice Małe – przetarg negatywny;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 99, położonej w obrębie Skała – przetarg negatywny;
  - przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 58/2, położonej w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Przyjaciół Żołnierza - przetarg negatywny;
  - przetarg nieograniczony – 20 styczeń 2016 r. – na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes W 201 – przetarg negatywny;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Oświęcimskiej 2/9 – przetarg negatywny.
 38. Przetargi zaplanowane:
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Oświęcimskiej 2/9 - marzec 2016 r.;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Jaśkiewicza 8/4 – marzec 2016 r.;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie I miasta Lwówek Śląski przy ul. Traugutta 9/4 – marzec 2016 r.;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 110/5 (ruiny), położonej w obrębie Włodzice Małe – marzec 2016 r.;
  - przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 99, położonej w obrębie Skała – marzec 2016 r.;
  - rokowania na sprzedaż działki nr 58/2, położonej w obrębie-I miasta Lwówek Śląski przy ul. Przyjaciół Żołnierza - marzec 2016 r.;
  - przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 492/4, położonej w obrębie Dłużec – kwiecień 2016 r.
  - przetarg nieograniczony – 20 styczeń 2016 r. – na sprzedaż:
  * samochodu osobowego marki Mercedes W 201;
  * samochodu ciężarowego (wóz strażacki) marki Star 266.

 

 

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.