Co nowego z inwestycjami w Gminie Lwówek Śląski?

Przebudowa ulicy Władysława Sikorskiego w Lwówku Śląskim wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i bytowo – gospodarczej

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy robót powyższego zadania dnia 26 lutego 2018 r. rozpoczną się prace budowlane. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie ruchu na części ulicy Władysława Sikorskiego od ulicy Jana Pawła II do ulicy Partyzantów. Obecnie zostały ustawione właściwe znaki drogowe, nawiązujące do projektu zmiany organizacji ruchu drogowego, obowiązujące od dnia 26 lutego br.

Zestawienie powierzchniowe poszczególnych elementów zagospodarowania terenów zadania przedstawia się następująco:

- jezdnia o szerokości 6,00 m – nawierzchnia bitumiczna ok.2160 m2

- chodniki o szerokości 2,00 m – betonowa kostka brukowa ok. 1250 m2

- zjazdy indywidualne i zjazd do KP PSP ok. 250 m2

- zatoka postojowa – betonowa kostka brukowa ok. 160 m2

- trawniki ok. 780 m2.

W trakcie robót przewiduje się ponowne wykorzystanie istniejących krawężników kamiennych. W ramach zadania przewiduje się przebudowę istniejącego systemu kanalizacji deszczowej i ogólnodostępnej. W zakresie kanalizacji deszczowej powstanie nowy kolektor DN 600 mm zakończony wylotem do stawu w parku miejskim na przelewie burzowym. Istniejąca kanalizacja bytowo-gospodarcza pełni odcinkami funkcje ogólnospławne, dlatego projektuje się przebudowę sieci w szerszym zakresie (część ulicy Kościuszki, Sikorskiego i skrzyżowanie ulicy Partyzantów), aby wyeliminować dopływ do niej ścieków deszczowych i utrzymać jednofunkcyjny charakter kanału. W związku z tym, iż wody opadowe wprowadzone zostaną do stawu (będącego w trakcie rewitalizacji) zaprojektowano urządzenia podczyszczające w postaci osadnika wirowego i separatora. Dążeniem Gminy jest aby oba zadania tj. przebudowa parku i ww. ulic były skorelowane ze sobą w czasie i jak dotychczas się to udaje. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą prace przy przebudowie ulic powinny się zakończyć do 30 września 2018r.

Całkowita wartość robót – prawie 1.500.000 zł

Dotacja PWiK ponad 169.000,00 zł

Gmina zawnioskuje do WFOŚiGW o dofinansowanie w kwocie 450.000,00zł

Za wszelkie utrudnienia związane z przebudową przepraszamy.

 

Z uwagi na ujemne temperatury ulega przesunięciu termin rozpoczęcia prac budowlanych związanych z przebudową ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim.

O rozpoczęciu prac będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

 

ul. Sikorskiego w Lwówku Śląskim-min-min.jpg

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.