Od 14 marca 2018 roku rozpoczyna się nabór na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy pobrać w odpowiednich placówkach w niżej wymienionych terminach:  od 14 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r.

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lwówek Śląski. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce. Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Placówki, w których w roku szkolnym 2018/2019 planowana jest realizacja wychowania przedszkolnego:

 • Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lwówku Śląskim – 3 oddziały,
 • Publiczne Przedszkole Nr 2 w Lwówku Śląskim – 6 oddziałów,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim – 2 oddziały,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim – 3 oddziały,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim – 2 oddziały,
 • Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zbylutowie -  1 oddział,
 • Szkoła Podstawowa w Niwnicach – 1 oddział,
 • Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych – 1 oddział.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim w uchwale Nr XLVI/378/17 z dnia 29 grudnia 2017 r..

Placówki, w których w roku szkolnym 2018/2019 planowana jest realizacja obowiązku szkolnego w klasach I szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim – 2 oddziały,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim – 2 oddziały,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim – 1 oddział,
 • Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zbylutowie -  1 oddział,
 • Szkoła Podstawowa w Niwnicach – 1 oddział,
 • Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych – 1 oddział.

zgodnie z obwodami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr XXIII/ 292/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego dnia 14 kwietnia 2017 r.  poz. 1947). 

Placówka wskazana jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego  dla wybranych klas III i VI:

·         Szkoła Podstawowa nr 1 w Lwówku Śląskim – 2 oddziały klas IV i 4 oddziały klas VII.

 

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 713 66 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.