Straż Miejska - kontakt

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 79 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalny System Ostrzegania

Wyszukiwarka

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim w ramach realizacji swoich statutowych zadań bardzo często mają okazję przyglądania się nieruchomościom, a zwłaszcza sposobowi zagospodarowania odpadów stałych, odprowadzania nieczystości płynnych oraz ogólnemu porządkowi na nieruchomościach, podwórkach, w obrębie zabudowań gospodarczych.

Od początku tego roku przeprowadzono wiele kontroli nieruchomości na terenie Gminy Lwówek Śląski z naciskiem skierowanym na sposób pozbywania się i zagospodarowywania przede wszystkim nieczystości ciekłych. Przeprowadzane kontrole miały najczęściej charakter interwencyjny, tj. na zgłoszenie dokonane przez mieszkańców Naszej gminy lub wynikały z ujawnienia takich nieprawidłowości w trakcie służby patrolowej. Kontrole prowadzono w różnych miejscowościach naszej Gminy. Prowadzone kontrole były kontrolami doraźnymi, realizowanymi pojedynczo ale także kompleksowo np. w miejscowości Górczyca i Gaszów. W wyniku działań kontrolnych ujawniono wiele nieprawidłowości. Najczęstszymi uchybieniami były: przepełnione i cieknące zbiorniki przeznaczone do zbierania nieczystości, z których niekontrolowanie wydobywały się ich zawartości, a także zamierzone odprowadzanie ścieków do gruntu, rowów czy też to do pobliskich cieków wodnych za pomocą rur, węży i innych urządzeń drenarskich. W wielu przypadkach właściciele i użytkownicy nieruchomości nie posiadali i nie udostępniali umów zawartych z podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych. Nagminnym było nie okazywanie i nie posiadanie dowodów opłat za takie usługi. Przypominamy, że jest to ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości o czym stanowi Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z doświadczenia strażników wynika, iż najwięcej tego rodzaju wykroczeń ma miejsce w miejscowościach, w których nie ma jeszcze kanalizacji sanitarnej, a przez miejscowość przepływa ciek wodny.

Informujemy także, że w najbliższym czasie lwówecka Straż Miejska będzie kontynuowała kontrole przestrzegania zasad gromadzenia i odprowadzania nieczystości. Przeprowadzone będą działania w zakresie kompleksowej kontroli przestrzegania zasad czystości i porządku w miejscowościach Niwnice, Chmielno, Zbylutów, Skorzynice.

 

 

 

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.