Komunikat dla odbiorców wody w Gradówku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim w dniu 21 lipca 2016 roku poinformował Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu (PWiK) o pogorszeniu jakości wody (złe wyniki badań wody) w sieci wodociągowej w Gradówku. W wyniku analizy zgłoszenia ustalono, iż przedłożone wyniki badań dotyczą wody ze starego ujęcia i starych przyłączeń wodociągowych ( 9 nieruchomości). W związku z tym PWiK podjął natychmiastowe działania w celu wyeliminowania powstałego problemu i ograniczenia ich skutków do minimum. Podstawione zostały zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę ( beczkowóz) umożliwiające zaopatrzenie się w wodę gospodarstw domowych, których to dotyczy problem. Na dzień dzisiejszy problem ten dotyczy tylko pięciu nieruchomości w Gradówku (nr 11, 12, 13, 14, 21 ). W dniu 22 lipca przepięto cztery nieruchomości ze starego wodociągu do nowo wybudowanego wodociągu. Problem ten nie dotyczy innych nieruchomości w Gradówku. Pozostałe nieruchomości zostały już podpięte do sieci wodociągowej zaopatrywanej z innego ujęcia wody ( gdzie woda spełnia wszystkie parametry). Przypominamy, iż w Gradówku trwa i dobiega ku końcowi budowa nowej sieci wodociągowej, która to zastępuje istniejący stary wodociąg i stare ujecie wody. Z informacji przekazanych przez PWiK wynika iż wpięcie pozostałych odbiorców do nowej sieci wodociągowej nastąpi w pierwszych dniach przyszłego tygodnia (do 27 lipca). Nowe informacje i komunikaty w sprawie będą podawane na bieżąco.

 

Komunikat Nr 1/16 dla odbiorców wody z wodociągu sieciowego w Gradówku

Pismo dotyczące: komunikatu w sprawie zakazu spożywania wody przez ludzi z wodociągu sieciowego w Gradowku

TELEFONOGRAM

Informacja PWiK w Bolesławcu w sprawie Komunikat Nr 1/16 dla odbiorców wody z wodociągu sieciowego w GradówkuKomunikat Nr 1/16 dla odbiorców wody z wodociągu sieciowego w Gradówku

 

Komunikat PPIS

Załącznik do Komunikatu