Aktualności

OGŁOSZENIE


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2016 r. odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej

- początek - godz.10:00

W programie m. innymi:
1. Wnioski i interpelacje radnych.
2. Informacja o pracy Burmistrza.
3. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2017 rok.
4. Podjęcie  uchwał.

ZAPRASZAMY

Miejsce posiedzenia:  sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim (I piętro).

 

Przewodnicząca Rady
(-) Ewa Róża Płucińska-Dąbrowska

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze to instytucja otoczenia biznesu założona w 2001 roku, której udziałowcem jest również Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, od lat działa na dolnośląskim rynku i wspiera działania przedsiębiorców z sektora MSP. W chwili obecnej w swojej ofercie posiada poręczenia kredytów, pożyczek, leasingów oraz wadiów przetargowych. Poręczenia udzielane przez Spółkę pomagają w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych przez przedsiębiorców z sektora MSP funkcjonujących na terenie województwa Dolnośląskiego.

Zobacz ulotkę

W roku 2017 Lwówek Śląski obchodził będzie swoje 800- lecie. Przygotowania do uroczystych obchodów tej rocznicy już trwają, a jednym z jej elementów jest planowana wystawa unikalnych pamiątek historycznych związanych z Gminą Lwówek Śląski. W związku z tym w Niemczech przebywała delegacja z Lwówka Śląskiego reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski

W październiku bieżącego roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie do projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim”. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym

Gmina i Miasto Lwówek Śląski poniżej zamieszcza odpowiedzi na uwagi wniesione podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych nad projektem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016-2023”

 

Odpowiedzi na uwagi

OGŁOSZENIE

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

zawiadamia, iż na wniosek Burmistrza,

w dniu 12 grudnia 2016 r. odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

początek godz.13:00

Temat sesji:
Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016-2023


Z A P R A S Z A M Y

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim (I piętro).


Przewodnicząca Rady
(-) Ewa Róża Płucińska-Dąbrowska

Już 16 grudnia odbędzie się pierwszy kurs autobusowy z Lubomierza do Trembowli. Autobus będzie wyjeżdżał z Lubomierza w każdy piątek  o godz. 13.45 z przystanku PKS. Kurs powrotny z Trembowli odbywać się będzie w środę.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Lwówku Ślaskim informuje, że w związku z nieotrzymaniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu grudniu 2016 wypłata w/w świadczeń nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.