Aktualności

 

W nocy z 9 na 10 stycznia 2017 roku mieliśmy tej zimy do czynienia z największymi mrozami na naszym terenie. Temperatura miejscami zeszła do -20°C.

10 stycznia jak co dzień rano w ramach działań „Akcja Zima 2016/17” patrol lwóweckich Strażników udał się w teren sprawdzając miejsca, w których przypadkiem lub celowo mogą zatrzymać się i przebywać osoby bezdomne.

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie osób, które mogłyby je reprezentować w składzie komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski do pracy w komisji d/s oceny ofert w zakresie realizacji zadań publicznych

 1. Drogi gminne – ulice na terenie miasta Lwówek Śląski oraz pozamiejskie na terenie gminy Lwówek Śląski:
  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o.
  - Paweł Delinowski: tel. 75 647 81 91, tel. kom. 603 272 090
 2. Drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski:
  Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
  - Bogdan Kiezik   tel. 75 713 63 94
  - Kierownik ZDP Marek Makowski - tel. 75 782 26 10

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w związku z okresem zimowym przypomina, że zgodnie z cytowanymi poniżej aktami prawnymi właściciele nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania śniegu oraz lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

W związku z drążeniem przez Kopalnię Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” Sp. z o.o. w Niwnicach nowego otworu wentylacyjnego dla wyrobisk podziemnych Kopalni Radłówka, w wodach dołowych zrzucanych do cieku powierzchniowego w miejscowości Radłówka mogą pojawić się okresowo w tym czasie zwiększone ilości zawiesiny naturalnego materiału ilastego.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gradówek”, zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w łącznej wysokości 300.000,00 zł w formie pożyczki. Ogólna wartość robót budowlanych wyniosła 619.928,61 zł.

www.wfosigw.wroclaw.pl

13 grudnia 2016 roku około godziny 16-tej Strażnik Miejski lwóweckiej Straży Miejskiej, w czasie wolnym od pracy przyczynił się do ujęcia pijanego kierowcy, a tym samym zapobiegł tragedii, do jakiej niewątpliwie mogłoby dojść.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.