Aktualności

                 herb
  BURMISTRZ GMINY I MIASTA
          LWÓWEK ŚLĄSKI
                 
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski
 
    Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zwraca się z prośbą do Mieszkańców posiadających na swojej posesji drzewo z gatunku świerk, sosna lub jodła o wysokości ok. 15m, mające ładny wygląd oraz regularną, symetryczną koronę, którzy chcieliby przekazać je w formie darowizny na rzecz Gminy, jako świąteczną ozdobę lwóweckiego Rynku.
    Wyrażam nadzieję, iż taka forma pozyskiwania drzewka bożonarodzeniowego, stanie się naszą lokalną tradycją a „Lwówecka Choinka” dekorowana wspólnie
z mieszkańcami miasta będzie jedną z zimowych atrakcji wpisanych w świąteczne kalendarium imprez.
 
Na oferty oczekujemy w terminie do 10 listopada 2017 r.
Informacje pod numerem tel. 756477888.
 
Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                             Lwówek Śląski        
                                                                                                                    Mariola Szczęsna       

 

Uroczysta XXIX Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

W sobotę, 14 października 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy miała miejsce XXIX Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego związana z VIII Świętem Województwa Dolnośląskiego. Największą nagrodą sejmiku województwa jest przyznanie Tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska – CIVI HONORARIO. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2017 r. tytuł Honorowej Obywatelki Dolnego Śląska CIVI HONORARIO przyznano Świętej Jadwidze Śląskiej.

Spotykamy się o godz. 8.20 na przystanku PKS w Lwówku Śląskim obok Marketu Netto. O godz. 8.30 autokarem wynajętym z PKS przejedziemy do Pielgrzymki skąd ok. godz. 9.00 wyruszamy do Lwówka Śląskiego (ok. 20km). Przewidywane zakończenie Marszu ok. godz. 15.30. Po drodze odpoczynek koło góry Świątek oraz w kompleksie wypoczynkowym w Dworku  tu również możliwość zwiedzenia uli.
Proponujemy zabrać kijki które będą pomocne w czasie marszu.
LOGISTYKA  -  dotyczy kursów autobusowych
1. Z Wrocławia i okolic sugerujemy wyjazd w piątek o godz. 17.20 lub 18.00 przyjazd do Lwówka Śląskiego ok. 20.00 (nocleg w Caritasie - zgłoszenie tel.) a w sobotę o godz. 8.30 wyjazd do Pielgrzymki - powrót do Wrocławia godz. 15.30
2. Z Jeleniej Góry godz. 7.15 powrót godz 16.15 lub 17.22
3. Z Bolesławca godz. 7.05 powrót  16.15 lub 16.35
4. Z Legnicy i Lubania najlepszy dojazd samochodem lub dzień wcześniej w piątek i nocleg w Caritasie
Serdecznie zapraszamy miłośników spacerów, marszów nie tylko z kijami, prosimy o przekazanie tej informacji znajomym, rodzinie.
z pozdrowieniem opiekun - strażnik Drogi św. Jakuba Via Regia Złotoryja - Lwówek Śląski  Zdzisław Bielawski

więcej informacji:

http://www.nordicwalkinglwowek.pl/wydarzenia.html

  W 1848 r. książę Konstantyn von Hohenzollern-Hechingen osiadł na Śląsku w pałacu swojej matki w Skale niedaleko Lwówka Śląskiego. Do nowej siedziby sprowadził z Hechingen cały dwór, a także królewską orkiestrę. Był to wyjątkowo trudny okres w jego życiu, doznał pasma tragicznych wypadków takich jak śmierć matki, kilka lat później żony.

Pod koniec 1850 r. książę ponownie się ożenił. Jego wybranka (hrabina Amalia von Rothrnburg) ujęła go wielkim zamiłowaniem do muzyki, ponieważ sama śpiewała i grała na harfie. Z miłości do kobiety i muzyki powstał pałac zimowy, który był prezentem dla jego wybranki, gdzie najważniejszym miejscem stała się posiadająca doskonałą akustykę sala koncertowa. Pałac wybudowany był w zaledwie dwa lata. Wykonany z miejscowego szarego piaskowca, pochodzącego z kamieniołomu w Sobocie. Trzykondygnacyjny budynek składał się z kilku części. W gmachu głównym mieściła się rezydencja księcia i pokoje dla zaproszonych gości, kolejne dwa przyległe budynki zajmowali muzycy z rodzinami, obsługa pałacu zamieszkiwała pozostałe dwie zewnętrzne części pałacu. Reprezentacyjnym pomieszczeniem pałacu była sala koncertowa, w której grała książęca orkiestra symfoniczna. Wnętrza wypełniały wspaniałe dekoracje, popiersia muzyków – przepiękny wystrój godny Hohenzollernów. Kartusz herbowy umieszczony nad głównym wejściem do pałacu, jest przytrzymywany przez dwa psy, a poniżej znajduje się sentencja: Nihil Absque Deo (Nic oprócz Boga).

...

  W ramach obchodów 800-lecia Nadania Praw Miejskich Lwówkowi Śląskiemu
w dniu 14 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbył się pierwszy z zaplanowanych trzech koncertów z cyklu „ Książę Konstantyn zaprasza”. Wykonawcą był utalentowany wrocławski pianista, wiolonczelista i dyrygent - dr Gracjan Szymczak. Artysta urodził się w 1986 r. we Wrocławiu, ukończył wrocławską Akademię Muzyczną otrzymując dyplom z wyróżnieniem w każdej specjalności: fortepian, wiolonczela i dyrygentura. W 2012 r. uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych i rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni, na której od 2015 roku zatrudniony jest na stanowisku adiunkta.

 Podczas koncertu artysta zaprezentował uczestnikom klasykę poprzez interpretację kompozycji Fryderyka Chopina oraz Ferenca Liszta:

Fryderyk Chopin
Polonez As-dur op. 53
Scherzo b-moll op. 31
Walc cis-moll op. 64

Ferenc Liszt
Walc Mefisto
Rapsodia węgierska nr 2.

 Poprzedzając wykonanie przez artystę utworów poszczególnych kompozytorów, konferansjer Pani Dominika Łukasiewicz przepiękną narracją wprowadzała słuchaczy w kolejne dzieła przytaczając ciekawostki z życia osobistego kompozytorów, a także interesujące dygresje związane pobytem artystów w Lwówku Śląskim.

Koncert zakończyły gromkie owacje zgromadzonej publiczności, w reakcji na co  Pan Gracjan Szymczak zgodził się na wykonanie dodatkowego utworu i z własnego wyboru zaprezentował słuchaczom kompozycję Siergieja Rachmaninowa Czerwony Kapturek.

W dniu 14 października 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela to szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom oświaty - zarówno tym aktywnym zawodowo, jak i rozpoczynającym karierę. Jest to też okazja do wyrażenia uznania za codzienny trud kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Na uroczyste spotkanie zorganizowane przez Panią Burmistrz Mariolę Szczęsną przybyli nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedszkoli z terenu gminy. Otwarcia uroczystości dokonała Pani Burmistrz, która podziękowała za poświęcenie i zaangażowanie wszystkim pracującym w placówkach oświatowych.  Pani Burmistrz wyraziła uznanie dla wysiłku wkładanego przez nauczycieli w realizację niełatwej misji wychowawczej oraz podziękowała za rzetelną pracę, życząc jednocześnie, by jej owoce były widoczne w sukcesach szkoły i jej wychowanków.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pięciu nauczycielkom, które w sesji letniej pomyślnie zdały egzamin. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczyła Pani Burmistrz Mariola Szczęsna w obecności Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Ewy Płucińskiej-Dąbrowskiej oraz Sekretarza Pana Roberta Szawłowskiego. Na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Pani Burmistrz uhonorowała grupę wytypowanych pedagogów nagrodami finansowymi oraz okolicznościowymi medalami z okazji Obchodów 800 – lecia Nadania Praw Miejskich Lwówkowi Śląskiemu.

Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni goście zostali zaproszeni przez Panią Burmistrz, na główną atrakcję wieczoru na pierwszy Koncert z cyklu „ Książę Konstantyn zaprasza”.

UWAGA!
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Projekt jest dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Uczestnicy projektu:
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład, której wchodzą 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat – jedna z tych osób pełni rolę lidera.
Można skorzystać z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!
Nabór wniosków trwa od 9 października 2017 r. do 23 października 2017r.
Regulamin uczestnictwa dostępny na stronie: http://www.malegranty.pl
 
OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, iż w dniu 26 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski
W programie:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Analiza wydatkowania środków finansowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Komunikaty
 10. Zamknięcie sesji.
Początek Sesji – godz. 1000
 
Z A P R A S Z A M Y !
Przewodnicząca Rady         
(-)  Ewa Róża Płucińska - Dąbrowska

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.