Aktualności

901234902141
 
W związku z możliwością pozyskania środków finansowych zarezerwowanych na likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła
(np. kotły gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwa stałe i na biomasę co najmniej 5 klasy energetyczności, podłączenie  do sieci ciepłowniczej, czy odnawialne źródła energii jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe), zapraszamy do złożenia deklaracji wstępnej osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na ten cel.
 
Program dotyczący ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej We Wrocławiu. Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.
 
Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczął się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a zakończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w dniu 30 września 2018 r.
Deklaracja służy pozyskaniu informacji o potrzebach mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski i nie oznacza przyznania dotacji.
 
Deklaracje należy złożyć do dnia 20 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski (w sekretariacie).

Załącznik - WSTĘPNA DEKLARACJA (PDF)

Załącznik - WSTĘPNA DEKLARACJA (DOC)

Załącznik - Najczęściej zadawane pytania dotyczące uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska

   W związku z negatywnymi skutkami wichury z dnia 29 października 2017 r. na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, iż wszelkie szkody powstałe na nagrobkach wskutek powalonych drzew, należy zgłaszać do zarządcy cmentarza – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce, oddział w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 27.

Przypomnienie o obowiązku zimowego utrzymania chodników

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w związku z okresem zimowym przypomina, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania śniegu oraz lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niezastosowanie się do powyższych obowiązków podlega karze grzywny.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016.250)
  • § 4 ust. pkt 1 i 3 uchwały Nr IX/87/15 ze zm. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

                                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                   /-/  Mariola Szczęsna

Służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg gminnychna terenie gminy i miasta Lwówek Śląski:

 1. Drogi gminne – ulice na terenie miasta Lwówek Śląski oraz pozamiejskie na terenie gminy Lwówek Śląski:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM”  Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 5a 58-420 Lubawka

  • Paweł Delinowski: tel. 75 647 81 91, tel. kom.603 272 090

 2. Drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski

  • Bogdan Kiezik   tel. 75 713 63 94
  • Kierownik ZDP Marek Makowski -  tel. 75 782 26 10

http://www.nordicwalkinglwowek.pl/relacje.html

   Mimo niesprzyjającej prognozy pogody grupa Pielgrzymów oczekiwała na przystanku PKS w Lwówku Śląskim - autobus do Pielgrzymki (podziękowania PKS za punktualne podstawienie autobusu a Pani Burmistrz Marioli Szczęsnej za sfinansowanie tego kursu).
Punktualnie o godz. 9.00 organizator Zdzisław Bielawski dał sygnał do wymarszu słowami Buen Camino, a ojciec Piotr  pobłogosławił Pielgrzymów na Drogę św. Jakuba Via Regia Pielgrzymka - Lwówek Śląski. Pomimo nie najlepszej pogody Pielgrzymi mieli znakomite humory i w radości doszli do pierwszego przystanku koło góry Świątek.
 
 
Tu posilono się i po kilkunastu minutach wyruszono do następnego przystanku w Dworku. Gdzie zostaliśmy poczęstowani ciastem oraz kawą. Tutaj nastąpiło uroczyste...

Informacja o utrudnieniach na drogach

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przekazuje informację o utrudnieniach jakie wystąpią w ruchu kołowym:

  • od dnia 02.11.2017 r. do dnia 06.11.2017 r. na drodze wojewódzkiej nr 364 na przejeździe kolejowo-drogowym w Lwówku Śląskim ul. Betleja,
  • od dnia 07.11.2017 r. do dnia 08.11.2017 r. na drodze powiatowej nr 2515D na przejeździe kolejowo-drogowym w Niwnicach.

Wg informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu, utrudnienia spowodowane będą usuwaniem awarii nawierzchni torowej i drogowej na powyższych przejazdach. Na czas robót wprowadzone będzie tymczasowe ograniczenie ruchu kołowego – odbywał się będzie ruch wahadłowy.

  

                                                                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                   /-/  Mariola Szczęsna

800hlswd pre
 
28 października odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy "800 lat historii Lwówka Śląskiego w dokumencie". Organizatorzy to Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim i Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
            Prawa miejskie mieszkańcy Lwówka otrzymali według przekazów kronikarskich z rąk księcia Henryka Brodatego. Niestety oryginał dokumentu nie zachował się – niektórzy badacze twierdzą nawet, że nigdy nie istniał, a przywileje nadano ustnie. Ich treść znamy z późniejszego streszczenia, umieszczonego w  tzw. „Czerwonej Księdze” (obecnie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu).
 
Początek zapisu brzmi: „Diz ist daz recht der burger von Lewenberc. Von gotis geburt tusent jar und ....

   Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przypomina, że w przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących uszkodzenie obiektu budowlanego lub mogących sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2017, poz. 1332)
 
   W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalęgający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku oraz usuwanie sopli, nawisów lodowych i śniegowych. Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
 
   Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

           head-10231231.jpg

Dnia 19 października 2017 roku w Olszynie odbył się Finał Dolnośląski  Igrzysk Dzieci (rocznik 2005 i młodsi), Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2002 i młodsi) oraz Licealiada Młodzieży (rocznik 1998 i młodsi) w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Podczas zawodów odbyła się Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018 w Województwie Dolnośląskim w czasie której nagrodzono osiem najlepszych szkół we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2016/2017. Organizatorami zawodów byli Szkolny Związek Sportowy DOLNY ŚLĄSK, Urząd Miejski w Olszynie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie SL GKS Olsza Olszyna. W Finale brały udział reprezentacje szkół składające się z 10 dziewcząt (10x800m) lub chłopców (10x1000m) – mistrzowie poszczególnych powiatów. W kategorii Szkół Podstawowych wśród dziewcząt zgłosiło się 21 drużyn, a wśród chłopców 19 drużyn. Ostatecznie dziewczęta w składzie Gogola Wiktoria, Gogola Weronika, Jaskuła Emilia, Kopeć Eliza, Paplicka Magda, Różnicka Emilia, Skorzeńc Maria, Tarko Wiktoria, Zimmer Lena, Zmarzła Nikola, opiekun Magdalena Pawłowicz zajęły XIII miejsce na Dolnym Śląsku. Natomiast chłopcy w składzie Borowski Kacper, Cieśla Marcin, Gałka Kacper, Kaczmarczyk Marcel, Karp Dominik, Kyzioł Igor, Michalak Jakub, Nestorowicz Igor, Polarczyk Bartosz, Skrobuk Wiktor, Ryba Mikołaj, opiekun Grzegorz Połaczewski zajęli II miejsce na Dolnym Śląsku. Gratulacje dla uczniów oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim.

 

Opracował

Grzegorz Połaczewski

plakat październik 2017
28 października odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy "800 lat historii Lwówka Śląskiego w dokumencie". Organizatorzy to Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim i Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Będzie to kolejne wydarzenie przygotowane przez lwówecką bibliotekę w ramach projektu pn. "Wspólna pamięć – transgraniczna historia dwóch narodów". Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy z miastem partnerskim Wilthen, która umożliwiła Bibliotece pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa. Serdecznie zapraszamy do lwóweckiego ratusza 28 października o godzinie 17.00. W ramach wystawy odbędzie się recital autora hejnału lwóweckiego Aleksandra Rafała Hołogi.

 

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.