Aktualności

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Czy wiesz, że… podczas III Lwóweckiego Lata Agatowego dyplom dla zwycięzcy Turnieju Mocarza wykuty w piaskowcu był na tyle ciężki, że przywieziono go dźwigiem? Albo, że wokół miasta kursowała lwówecka kolejka z fikuśnymi wagonikami, która miała za zadanie ułatwić zwiedzanie miasta? A może zadajesz sobie pytania, dlaczego Lwóweckie Lato Agatowe jest tak bardzo agatowe i czy przyjeżdżając do Lwówka Śląskiego podczas LLA spotkasz tylko same agaty? Odpowiedź na te pytania, jak i pozostałe znajdziesz w poniższym artykule, ponieważ dziś jest piątek, czyli kolejne wspomnienie z serii Lwóweckich Lat Agatowych. Podczas ubiegłorocznego II Lata Agatowego, impreza przyciągnęła tysiące ludzi na lwówecki rynek. A jakie atrakcje czyhały na nas podczas III LLA w dniach 14.07.-16.07.2000 r.? Sprawdźmy!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim informuje, iż w ramach akcji "Spokrewnieni służbą"
planuje

Straż Miejska w Lwówku Śląskim została wyposażona w profesjonalny sprzęt szkoleniowy służący do ćwiczeń z zakresu ratowania życia i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

REKOMENDACJE DLA ADMINISTRACJI
 • Identyfikacja, stała kontrola oraz transport ciepłych posiłków do miejsc przebywania osób bezdomnych.
 • Koordynacja współpracy Policji i Straży Miejskiej z przedstawicielami noclegowni i schronisk.
 • Bezwzględny transport osób znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu do izb wytrzeźwień.
 • W warunkach zagrożenia życia lub zdrowia transport osób znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu do noclegowni lub schronisk w celu zapewnienia komfortu termicznego.
 • Włączenie w skład zespołu interwencyjnego osoby przeszkolonej po kursie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej (ocena stanu zdrowia, pomoc na miejscu, podejmowanie decyzji o przewiezieniu do szpitala).
 • Aktywizowanie ośrodków pomocy społecznej celem wsparcia osób które nie są w stanie zapewnić należytego ogrzewania własnego lokalu.
 • Propagowanie wśród lokalnych społeczności poczucia obowiązku informowania właściwych służb lub inspekcji o osobach będących w bezpośrednim stanie zagrożenia życia lub zdrowia. 
 REKOMENDACJE DLA SŁUŻB
 • W przypadku utrudnień/zagrożeń powstałych w ruchu lądowym, wodnym lub lotniczym zapewnienie sprawnego przekazywania informacji o przebiegu i prognozie rozwoju/zakończenia zdarzenia dla osób, które nie biorą bezpośredniego w nim udziału (np. kierowców stojących w korku lub podróżnych w unieruchomionym pociągu).
 • W pragmatyce działań służb należy uwzględnić ewentualną obsługę osób narażonych pośrednio na negatywne skutki powstałych zakłóceń.
 • Wszystkie służby kryzysowe powinny wykorzystywać w jak najszerszym zakresie środki masowego przekazu oraz media społecznościowe w celu informowania i ostrzegania ludności o możliwych poważnych utrudnieniach w transporcie.
Numery telefonów do zgłaszania problemów i reagowania na w/w zdarzenia na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski:
Policja  | 997
Pogotowie Ratunkowe  | 999
Straż Miejska - tel. stacjonarny  | 75 6477-873
Komendant Straży Miejskiej  | 794 459 600
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 75 645-32 32
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  | 75 6477-899
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim informuje, iż w ramach rekomendacji "Aktywizowanie ośrodków pomocy społecznej celem wsparcia osób które nie są w stanie zapewnić należytego ogrzewania własnego lokalu" udziela wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych na zakup opału. Tutejszy Ośrodek ma pełne rozeznanie co do potrzeb mieszkańców, którym na bieżąco udziela wsparcia finansowego na powyższy cel. W miesiącu styczniu i lutym 2018r  pomocą zostało objętych łącznie 33 rodziny.

Interwencje zgłaszać osobiście lub na nr 75 645-3232

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Danuta Grzesiak

DSC_1463.jpg

Dzięki wspólnym działaniom lwóweckiej Straży Miejskiej i M.G.O.P.S, a także Policji w trakcie trwania akcji Zima 2017/2018 do Schroniska dla bezdomnych trafiło już siedmioro mieszkańców naszej Gminy.

Współpraca w/w instytucji i służb  polega przede wszystkim na wzajemnej wymianie informacji i ustalaniu ilości bezdomnych, miejscach ich przebywania oraz monitorowania takich miejsc i sprawdzania warunków w nich panujących.

Tej zimy bezdomne osoby pojawiały się między innymi na terenach ogrodów działkowych, pustostanach miejskich, a czasem przebywały na klatkach schodowych kamienic i bloków mieszkalnych. Wielokrotnie osoby takie odmawiały przyjęcia jakiejkolwiek  pomocy jak również umieszczenia w schronisku.

Zima w ostatnim czasie bardzo daje się we znaki, a niskie temperatury zagrażają utratą zdrowia i życia. Umieszczenie tych osób w schronisku zapewniło im bezpieczne warunki przetrwania mroźnej zimy.

Nie bądźmy obojętni na widok osób potrzebujących pomocy, osób starszych, osób niezaradnych życiowo, a także osób nietrzeźwych przebywających na zewnątrz w ujemnych temperaturach.

Telefony pod które należy zgłaszać interwencje:

75 6477873, 794459600, 791159600   |  Straż Miejska w Lwówku Śląskim

997   |  Policja

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 11 wydanego dnia 26.02.2018 o godz. 22:56

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 11 wydanego dnia 26.02.2018 o godz. 22:56
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar: województwo dolnośląskie - subregion nizinny
Ważność: od godz. 11:56 dnia 28.02.2018 do godz. 09:00 dnia 02.03.2018
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C do -13°C. Temperatura maksymalna w dzień od -7°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

pogoda

Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia okresu występowania silnego mrozu.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Marek Kurowski

Godzina i data wydania: godz. 11:56 dnia 28.02.2018
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 dolnośląskie nizinny od 11:56/

28.02 do 09:00/02.03.2018 temp.min -16 st., temp.maks -5 st., wiatr 20 km/h

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez...

ZAPROSZENIE DLA NGO

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, prowadzące w Lubaniu Dolnośląski Punkt Doradczy, oraz Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH”, które odbędzie się 6 marca 2018 (wtorek), w godz. 15:30 – 19:30 w Lubaniu  w sali konferencyjnej ŁCR (TRET, Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań)

W maju 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane „RODO”. Wszystkie podmioty działające na rynku, w tym organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), zobowiązane są do wprowadzenia ww. przepisów w swojej działalności. O konieczności stosowania nowych przepisów decyduje tylko i wyłącznie fakt przetwarzania przez podmiot danych osobowych (np. zapisywanie nazwisk, adresów, nr telefonów, nr PESEL oraz innych informacji niezbędnych do realizacji celów statutowych) nie zaś wielkość, rodzaj i zakres działań czy liczba zatrudnionych przez podmiot osób. Do stosowania nowych przepisów zobowiązane są też organizacje pozarządowe, które z oczywistych powodów, pracując z różnymi grupami społecznymi a często także pozyskując na ich potrzeby dotacje, prowadzą rejestry danych. Fakt, że organizacja działa wyłącznie społecznie przy wsparciu swoich członków i wolontariuszy, nie zwalnia jej z przestrzegania nowych przepisów.

Na szkoleniu dowiesz się :

 • Jakie są obowiązki administratora danych osobowych.
 • Co to jest polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

...

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.