Aktualności

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2: Odpowiedzi na często zadawane pytania

W dniu 07.08.2017 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanego zadania pn.: „Przebudowa drogi dz. nr 274 o długości 450 m w miejscowości Radłówka. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia bitumiczna wraz z poboczami i odwodnieniem. Wartość zadania wyniosła 336.900,00 zł. Dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 224.000,00 zł.   

            W dniu 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbyło się uroczyste podpisanie umowy gwarantującej przyznanie środków finansowych na realizację projektu pod nazwą:
 
"Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim"
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.1. Dziedzictwo kulturowe –OSI.
 
Sygnatariuszami umowy byli Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Pan Cezary Przybylski oraz Pani Burmistrz Mariola Szczęsna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lwówek Śląski – Pani Julity Marchewka.
Projekt obejmuje realizację następujących zadań;  wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz archeologicznego w zakresie:
Lwówek Śląski, dnia 31.07.2017 r.
KOMUNIKAT
dla mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski
dotyczący uruchomienia syren alarmowych
w dniu 1 sierpnia 2017 roku
w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania
 
 
         Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 225 z dnia 12.07.2017 r.  zawiadamiam  mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania na administrowanym terenie uruchomione zostaną syreny alarmowe które wyemitują sygnał:
  • o godz. 1700 – 1703 -  „ogłoszenie alarmu” (dźwięk modulowany trwający 3 min.)
 
 
                     Burmistrz Gminy i Miasta
  Lwówek Śląski        
         /-/  Mariola Szczęsna     
 

W tym roku hucznie obchodziliśmy jubileusz XX-lecia Lwóweckiego Lata Agatowego.

Składamy serdeczne podziękowania za udział w dotychczasowych edycjach Naszego wspólnego agatowego święta. To dzięki Państwu ta impreza na przestrzeni lat zyskała właściwy prestiż, czego potwierdzeniem były otrzymane nagrody. Wpisaliście się Państwo na trwałe w obraz naszego miasta, tworząc specyficzny klimat giełdy minerałów, produktu regionalnego oraz jarmarku rozmaitości.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z XX Lwóweckiego Lata Agatowego.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 713 66 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.