Aktualności

 Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że od 9 listopada 2017 r. prowadzona będzie kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Lwówek Śląski.

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary
i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: zużyte meble, dywany, wykładziny, materace, meble ogrodowe, opony samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t w ilości 5 sztuk z gospodarstwa domowego, itp.

UWAGA! W czasie zbiórki nie będą odbierane:

 1. zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne,
 2. zmieszane odpady komunalne,
 3. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 4. wełna mineralna, styropian budowlany (z ocieplenia budynków),
 5. opony pochodzące z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 6. odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,
 7. części samochodowe (zderzaki, fotele, deski rozdzielcze, itp.),
 8. odpady w ilościach lub rodzaju - wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 9. odpady wielkogabarytowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Odpady należy wystawić w wyznaczonym dniu zbiórki do godziny 7:00 w miejscu zwyczajowo przyjętym dla gromadzenia odpadów komunalnych (przy altanach śmietnikowych, boksach, pojemnikach, itp.), z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w miejscach dogodnych dla dojazdu sprzętu transportowego. Odpady odbierane będą od godziny 7:00.

...

SZANOWNI PAŃSTWO!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 7 listopada 2017 roku, w Urzędzie Gminy i Miasta  w Lwówku Śląskim zaczyna działać BIURO PODAWCZE.

Trzydzieścioro uczniów z regionu jeleniogórsko - legnickiego otrzymało w dniu 26 października br. podczas uroczystej gali w Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze Cieplicach certyfikaty stypendialne Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.

Fundacja, kontynuując działania tragicznie zmarłego Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Szmajdzińskiego na rzecz dzieci osiągających dobre wyniki w nauce i sporcie przyznała 30 stypendiów w wysokości 1000 złotych. Środki na ten cel pochodzą z Balu Charytatywnego organizowanego przez Fundację oraz z darowizn osób fizycznych i prawnych.

 Wśród stypendystów znalazł się gimnazjalista - uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim Wojciech Chudzikowski. Certyfikaty wręczył stypendystom przewodniczący Rady Fundacji były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół, szefowie samorządów szkolnych, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie z regionu jeleniogórsko - legnickiego. Stypendystom gratulowała również Pani Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska oraz prezes Pan Andrzej Dobrowolski.

Korzystając z okazji, Pani Burmistrz Mariola Szczęsna w uznaniu za pokaźny dorobek prezydentury oraz zbudowanie prestiżu urzędu prezydenckiego wyróżniła Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Okolicznościowym Medalem na pamiątkę Obchodów 800–lecia Nadania Praw Miejskich Lwówkowi Śląskiemu. 

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Autor zdjęć Henryk Stobiecki NJ

 

901234902141
 
W związku z możliwością pozyskania środków finansowych zarezerwowanych na likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła
(np. kotły gazowe, elektryczne, olejowe, kotły na paliwa stałe i na biomasę co najmniej 5 klasy energetyczności, podłączenie  do sieci ciepłowniczej, czy odnawialne źródła energii jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe), zapraszamy do złożenia deklaracji wstępnej osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na ten cel.
 
Program dotyczący ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej We Wrocławiu. Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.
 
Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczął się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a zakończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w dniu 30 września 2018 r.
Deklaracja służy pozyskaniu informacji o potrzebach mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski i nie oznacza przyznania dotacji.
 
Deklaracje należy złożyć do dnia 20 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski (w sekretariacie).

Załącznik - WSTĘPNA DEKLARACJA (PDF)

Załącznik - WSTĘPNA DEKLARACJA (DOC)

Załącznik - Najczęściej zadawane pytania dotyczące uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska

   W związku z negatywnymi skutkami wichury z dnia 29 października 2017 r. na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, iż wszelkie szkody powstałe na nagrobkach wskutek powalonych drzew, należy zgłaszać do zarządcy cmentarza – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. w Lubawce, oddział w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 27.

Przypomnienie o obowiązku zimowego utrzymania chodników

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski w związku z okresem zimowym przypomina, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania śniegu oraz lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niezastosowanie się do powyższych obowiązków podlega karze grzywny.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Podstawa prawna:

 • art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 10 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016.250)
 • § 4 ust. pkt 1 i 3 uchwały Nr IX/87/15 ze zm. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

                                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                   /-/  Mariola Szczęsna

Służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg gminnychna terenie gminy i miasta Lwówek Śląski:

 1. Drogi gminne – ulice na terenie miasta Lwówek Śląski oraz pozamiejskie na terenie gminy Lwówek Śląski:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM”  Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 5a 58-420 Lubawka

 • Paweł Delinowski: tel. 75 647 81 91, tel. kom.603 272 090

 2. Drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski

 • Bogdan Kiezik   tel. 75 713 63 94
 • Kierownik ZDP Marek Makowski -  tel. 75 782 26 10

http://www.nordicwalkinglwowek.pl/relacje.html

   Mimo niesprzyjającej prognozy pogody grupa Pielgrzymów oczekiwała na przystanku PKS w Lwówku Śląskim - autobus do Pielgrzymki (podziękowania PKS za punktualne podstawienie autobusu a Pani Burmistrz Marioli Szczęsnej za sfinansowanie tego kursu).
Punktualnie o godz. 9.00 organizator Zdzisław Bielawski dał sygnał do wymarszu słowami Buen Camino, a ojciec Piotr  pobłogosławił Pielgrzymów na Drogę św. Jakuba Via Regia Pielgrzymka - Lwówek Śląski. Pomimo nie najlepszej pogody Pielgrzymi mieli znakomite humory i w radości doszli do pierwszego przystanku koło góry Świątek.
 
 
Tu posilono się i po kilkunastu minutach wyruszono do następnego przystanku w Dworku. Gdzie zostaliśmy poczęstowani ciastem oraz kawą. Tutaj nastąpiło uroczyste...

Informacja o utrudnieniach na drogach

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski przekazuje informację o utrudnieniach jakie wystąpią w ruchu kołowym:

 • od dnia 02.11.2017 r. do dnia 06.11.2017 r. na drodze wojewódzkiej nr 364 na przejeździe kolejowo-drogowym w Lwówku Śląskim ul. Betleja,
 • od dnia 07.11.2017 r. do dnia 08.11.2017 r. na drodze powiatowej nr 2515D na przejeździe kolejowo-drogowym w Niwnicach.

Wg informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu, utrudnienia spowodowane będą usuwaniem awarii nawierzchni torowej i drogowej na powyższych przejazdach. Na czas robót wprowadzone będzie tymczasowe ograniczenie ruchu kołowego – odbywał się będzie ruch wahadłowy.

  

                                                                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                   /-/  Mariola Szczęsna

800hlswd pre
 
28 października odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy "800 lat historii Lwówka Śląskiego w dokumencie". Organizatorzy to Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim i Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
            Prawa miejskie mieszkańcy Lwówka otrzymali według przekazów kronikarskich z rąk księcia Henryka Brodatego. Niestety oryginał dokumentu nie zachował się – niektórzy badacze twierdzą nawet, że nigdy nie istniał, a przywileje nadano ustnie. Ich treść znamy z późniejszego streszczenia, umieszczonego w  tzw. „Czerwonej Księdze” (obecnie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu).
 
Początek zapisu brzmi: „Diz ist daz recht der burger von Lewenberc. Von gotis geburt tusent jar und ....

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.