Aktualności

tulips-1-min.jpg

OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, iż w dniu 29 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim.
W programie:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 7. Oświata w Mieście i Gminie Lwówek Śląski, w tym struktura placówek oświatowych i sieć.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Komunikaty
 10. Zamknięcie sesji.
Początek Sesji – godz. 1000
 
Z A P R A S Z A M Y !
                                               Przewodnicząca Rady
                                                             (-)  Ewa Róża Płucińska - Dąbrowska
 
 

 

Szanowni Państwo

Reprezentuję działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ośrodek Enterprise Europe Network. W ramach naszej działalności posiadamy szereg usług ukierunkowanych na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

            Prosimy o kontakt właściciela lub osoby mogące udzielić informacji na temat suczki (fot. w galerii). Straż Miejska w Lwówku Śląskim w dniu 08.03.2018 około godziny przyjęła zgłoszenie dotyczące psa w złym stanie zdrowia i przebywającego od dwóch lub trzech dni na brzegu
rz. Płóczka przy Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim.

Informacja została potwierdzona, zmarzniętemu i rannemu psu została udzielona doraźna pomoc lekarza weterynarii, a następnie suczka trafiła do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Przylasku.

Telefon Straży Miejskiej w tej sprawie:

stacjonarny     756477873,    kom. 794459600

           

Komendant Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim Krzysztof Siczek

Galeria - Z działań Straży Miejskiej......

View the embedded image gallery online at:
http://lwowekslaski.pl/11-aktualnosci?start=10#sigFreeIde1883ab8a9

 

            „Nie ma lata bez agata” lub „Agaty dla mamy i taty” takie oraz inne, powiedzonka krążyły w samym sercu stolicy agatów w dniach 12.07.- 15.07.2001 roku, ponieważ wtedy odbyło się IV Lwóweckie Lato Agatowe, czyli jedna z największych imprez mineralogicznych w Polsce. Gotowi? No to startujemy. Przed Państwem odsłona IV edycji Lwóweckich Lat Agatowych.

Wielu Rodziców zastanawia się, jaką wybrać szkołę na ukochanego dziecka, albowiem od 14 marca rozpoczyna się rekrutacja do placówek edukacyjnych w Gminie Lwówek Śląski. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Podstawowej nr 1 w Lwówku Śląskim.

Tytuł projektu: Międzynarodowy Maraton Szosowy po Gminie Lwówek Śląski
Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia
Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski
Partner Projektu: Miasto Wilthen
Opis realizowanego projektu:
W dniu 26.08.2017r. odbył się Międzynarodowy Maraton szosowy. Trasa maratonu  przebiegała przez malownicze tereny gminy Lwówek Śląski i Lubomierz. Pierwsi zawodnicy wyruszyli ze Stadionu miejskiego o godz. 9:00. Pierwszy zawodnik wjechał na metę o godz. 12:30 natomiast ostatni o godz. 17:00. Na mecie czekały na uczestników napoje i posiłki regeneracyjne. Następnie odbyła się dekoracja uczestników. Zwycięzcom wręczono 42 puchary dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w różnych kategoriach. Ponadto uczestnicy wyścigu otrzymali koszulki oraz upominki promocyjne. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji zdrowego stylu życia, rywalizacji w duchu fair-play, zwiększenia liczby turystów oraz pełniejszego wykorzystania istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej. Maraton Szosowy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, rowerzystów, kibiców z kraju i z zagranicy. W związku z powyższym miasta partnerskie planują kontynuację projektu w przyszłości, w którym uczestniczyć będą osoby z Polski, Niemiec i Czech. Zmieniając jednocześnie długość tras oraz planując dodatkowe atrakcje dla uczestników, kibiców i turystów
 
Cel projektu:  Celem projektu jest rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami władz lokalnych oraz mieszkańcami obu miast partnerskich, w tym upowszechnianie kultury sportowej.
Okres realizacji: 15.06.2017 – 30.09.2017
Wydatki poniesione w czasie realizacji projektu: 6 110,40 euro
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%
                                                                                                                                      
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

 

euroregion.png                                                                                                                                       
 
            Informujemy, iż w dniu 21 lutego 2018 r. Wojewoda Dolnośląski wydał Zarządzenie zastępcze nr NK-N.4131.72.17.2017.MF w sprawie nadania ulicy Przodowników Pracy położonej w miejscowości Lwówek Śląski nazwy Legionów (opublikowane w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 890 w dniu 22 lutego 2018 r.), na mocy którego ulicy Przodowników Pracy położonej w miejscowości Lwówek Śląski Wojewoda Dolnośląski nadał nazwę Legionów.
            Zarządzenie zastępcze wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zatem nowa nazwa obowiązywała będzie od dnia     9 marca br.
            Jako podstawę powyższego Zarządzenia wskazano art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 oraz z 2017 r. poz. 1389 i poz. 2495). Jak wskazano w uzasadnieniu Wojewoda Dolnośląski pismem z 26 września 2017 r. wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z wnioskiem o wydanie stosownej opinii.
            W dniu 19 lutego 2018 r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 12 lutego 2018 r. (sygn. BUW-940-2(9)/18) zawierające opinię w sprawie nazwy ulicy Przodowników Pracy.
            Mając na względzie treść otrzymanej opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewoda Dolnośląski zauważa, że "Przodownicy Pracy„ byli ludźmi zaangażowanymi do realizacji komunistycznych kampanii propagandowych pod hasłem „współzawodnictwa pracy” opartych o przenoszenie na teren Polski wzorców bolszewickich tzw. ruchu stachanowskiego. „Przodowników pracy” wykorzystywano jako propagandowe postacie-symbole, będące „przykładem dla towarzyszy pracy”, „wzorem świadomego socjalistycznego obywatela Polski Ludowej”. Byli uczestnikami propagandowych narad, konferencji, spotkań i pokazów jako ludzie-symbole nowego etapu rozbudowy komunizmu w Polsce. Tworzono z nich symbole „socjalistycznych” przemian w gospodarce i wzór „świadomego socjalistycznego obywatela-robotnika”,
            Wobec powyższego, w sposób niebudzący wątpliwości należy stwierdzić, że nazwa ulicy - Przodowników Pracy, jako upamiętniająca osoby symbolizujące komunizm jest niezgodna z art. 1 ustawy, co zostało również potwierdzone przez Instytut Pamięci Narodowej w opinii z dnia        12 lutego 2018 r.
            Chcąc wesprzeć mieszkańców w płynnym przejściu do zarządzonej zmiany podaje się do wiadomości poniższe informacje dla mieszkańców ulicy Przodowników Pracy, której nazwa od    9 marca 2018 r. zostanie zmieniona na Legionów.
 1. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

...

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.