Aktualności

  W ramach obchodów 800-lecia Nadania Praw Miejskich Lwówkowi Śląskiemu w dniu 16 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbył się ostatni z trzech zaplanowanych koncertów z cyklu „Książę Konstantyn zaprasza”.

Wykonawcami tej edycji byli artyści:
Ewa Antosik – skrzypce I
Maciej Maciejewski – skrzypce II
Teresa Kisiołek – altówka
Roman Samostrokow – wiolonczela
Vitalina Samostrokov – fortepian
Anna Patrys – sopran dramatyczny.
Podczas koncertu artyści zaprezentowali uczestnikom klasykę poprzez interpretację kompozycji: Hektora Berlioza, Romana Samostrokova oraz Niccolo Paganiniego.
W programie można było usłyszeć:
„Les Nuits d’ete (Letnie noce)” cykl pieśni Hektora Berlioza;
dwa kwartety smyczkowe Romana Samostrokova;
Fantazja „Mojżesz” na strunie G – Niccolo Paganiniego.

       Prowadząca — Pani Dominika Łukasiewicz przepiękną narracją wprowadzała słuchaczy w kolejne dzieła, przytaczając ciekawostki z życia osobistego wykonawców i kompozytorów.
Klimatyczny i świąteczny nastrój koncertu zakończyły gromkie owacje zgromadzonej publiczności w dowód uznania oraz szacunku dla pracy i talentu artystów.

      Pani Burmistrz Mariola Szczęsna podziękowała zgromadzonym gościom za liczne uczestnictwo w Koncertach, które od bieżącego roku wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń naszego miasta. Korzystając z okazji, Pani Burmistrz złożyła życzenia zdrowych, spokojnych i ciepłych świąt Bożego Narodzenia oraz zaprosiła wszystkich na Koncert Noworoczny, który odbędzie się dnia 13 stycznia 2018 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2.

OGŁOSZENIE
Zawiadamiam, iż w dniu 29 grudnia 2017 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski
odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski
W programie:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Zamknięcie sesji.
Początek Sesji – godz. 1000
 Z A P R A S Z A M Y !
Przewodnicząca Rady        
(-)  Ewa Róża Płucińska - Dąbrowska

 W dniu 07.12.2017r. dokonano odbioru zadania „Utwardzenie placu i pobocza na przystanku turystycznym pod Szwajcarią Lwówecką”. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonano warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej  betonowej o gr. 8 cm i powierzchni 355 m2 , ściek z elementów betonowych o dł. 62 m, ściek z kostki kamiennej bazaltowej o pow. 150m2 .   Wartość zadania wyniosła 89 922,90 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 25 000 zł przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo  Lwówek Śląski i w wysokości 12 000,00 zł przez Fundację Aktywni w Regionie Górażdże Heidelbergcement Group.

Wielki sukces ucznia Szkoły Podstawowej w Niwnicach

6 grudnia 2017 r. we Wrocławiu w ogromnym Hotelu Scandic miało miejsce uroczyste wręczenie nagród Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ph. „Jak będę duży to będę pracować w Polsce, w Czechach lub w Niemczech” organizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Spośród wielu nadesłanych  prac wybrano 12, które umieszczono w Kalendarzu na 2018 r. promującym partnerstwo Eures-TriRegio. Wśród nagrodzonych znalazły się rysunki naszych uczniów z klasy II Judyty i Andrzeja Horbanowicz. Praca Andrzeja zajęła I miejsce. W nagrodę otrzymał tablet i pełen plecak niespodzianek. Judyta otrzymała wyróżnienie.

W uroczystym spotkaniu wziął udział Pan Robert Szawłowski Sekretarz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Pani Elżbieta Brzozowska dyrektor szkoły, Pani Lucyna Karnauch – nauczycielka i wychowawczyni klasy oraz Rodzice nagrodzonych uczniów Państwo Iwona i Tomasz Horbanowiczowie.

zycz.jpg

Wyjątkowa atmosfera Świąt Bożego Narodzenia zagościła w Szkole Podstawowej w Niwnicach już 6 grudnia. Tego dnia upłynął termin dostarczania prac na XXIII Powiatowy Konkurs Szopek Betlejemskich. Regulamin konkursu nie określa wielkości pracy, ani materiału, z jakiego ma być wykonana. Podstawowym kryterium jest to, że musi to być forma przestrzenna – trójwymiarowa o dowolnej wielkości. Kolejnym bardzo ważnym elementem w ocenie jurorów jest zgodność z tradycją.

W tegorocznej edycji Konkursu jury wyłoniło następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek)
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski będzie czynny do godziny 12.00

Przepraszamy za niedogodności.

W ostatnich dniach listopada zakończono przebudowę ulicy Nowy Świat w Lwówku Śląskim. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną jezdni z chodnikiem, zjazdami, miejscami postojowymi o łącznej długości 547 m. Inwestycja obejmowała również budowę sieci oświetlenia ulicznego. Wartość zadania wyniosła 953 221,27 zł z czego kwota 408 960,00 zł pochodzi z dotacji  celowej z budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

                                                                                              Lwówek Śląski dn. 12.12.2017 r.

 Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

 Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski  Nr OR.0050.75.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych dla podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2018.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na realizację działań profilaktycznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2018. Każda inicjatywa na realizację działań profilaktycznych winna być rozpisana na oddzielnym wniosku (zgłoszonych może zostać kilka inicjatyw). Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 15.00 wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej do Biura Podawczego (pokój nr 2) Urzędu Gminy we Lwówku Śląskim.

Uwaga!

Wnioski złożone przed 12.12.2017 r. należy uzupełnić wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski  nr OR.0050.75.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych dla podmiotów ubiegających się o przyznanie dotacji na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2018.

Przy ocenie wniosków uwzględniane będą m.in.:

 1. Wartość merytoryczna projektu, a zwłaszcza  dostosowanie działań do potrzeb i wieku odbiorców, spójność celów, metod i form realizacji projektu, merytoryczne przygotowanie realizatorów.
 2. Koszty realizacji projektu, ich struktura i oczekiwana wysokość dofinansowania.
 3. Dotychczasowa realizacja projektów w ramach GPPiRPA.
 4. Zakres innych działań podejmowanych przez placówkę w dziedzinie profilaktyki uzależnień.

O zatwierdzeniu projektu do realizacji oraz wysokości jego dofinansowania, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski  poinformuje zainteresowane podmioty w formie pisemnej jak również na stronie internetowej tut. Urzędu.  

                                                                   

Załącznik nr 1 - Wniosek o dotacje

 Załącznik nr 2 - Sprawozdanie

 Załącznik nr 3 - Zarządzenie

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.