Szanowni Państwo

Reprezentuję działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ośrodek Enterprise Europe Network. W ramach naszej działalności posiadamy szereg usług ukierunkowanych na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Poniżej chciałbym opisać pokrótce dwa podstawowe działania jakie oferujemy przedsiębiorcom:

 1. Projekt Enterprise Europe Network

Jesteśmy jednym z prawie sześciuset ośrodków Enterprise Europe Network w ponad 60 państwach  i jednym z trzydziestu ośrodków Enterprise Europe Network w Polsce, stanowiących największą na świecie sieć wsparcia dla biznesu, koordynowaną przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną Przedsiębiorstwa i Przemysł.

Dla zainteresowanych przedsiębiorców oferujemy przede wszystkim następujące bezpłatne usługi:

 • Poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych.
 • Doradztwo w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie UE.
 • Wsparcie transferu technologii.
 • Wsparcie działalność badawczo-rozwojowa.
 • Wsparcie w ochronie własności intelektualnej i uzyskaniu patentu.

Pod tym linkami znajdą Państwo więcej informacji nt. naszych usług

http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/enterprise-europe-network.html

                                        

https://www.facebook.com/DARR.SA/videos/vb.156244021063031/1372029826151105/?type=2&theater

 1. Projekt Dolnośląski Bon na Innowacje

Celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych bądź wdrożeniowych przy współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi. Wsparcie finansowe ma charakter grantu, o który mogą ubiegać się przedsiębiorcy, spełniający wymogi określone w regulaminie projektu – m.in. siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz spełniający definicję mikro, małego, średniego przedsiębiorcy

Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zakres usług, które można zakupić w ramach grantu obejmuje

 • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii;
 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych.

Usługi muszą być realizowane w jednym z następujących  obszarów Inteligentnych Specjalizacji Dolnośląskich:

 • Branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • Mobilność przestrzenna;
 • Żywność wysokiej jakości;
 • Surowce naturalne i wtórne;
 • Produkcja maszyn, urządzeń, obróbka materiałów;
 • Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT).

O grant mogą ubiegać się przedsiębiorcy spełniający jednocześnie następujące warunki

 • posiadają siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego oraz posiadają wpis do KRS lub CEiDG;
 • spełniają definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • są uprawnieni do otrzymywania pomocy de minimis
 • nie posiadają zaległości wobec Skarbu Państwa;
 • nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant!

Maksymalna wartość udzielonego grantu = 73 815,00 zł.

(Wartość dofinansowania stanowi maksymalnie 90% wartości netto usługi, wkład przedsiębiorcy stanowi minimalnie 10% wartości netto usługi + podatek VAT)

Termin naboru: od 16 sierpnia 2017 do 30 kwietnia 2018

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie

http://dolnoslaskibon.pl/

https://b-m.facebook.com/Dolno%C5%9Bl%C4%85ski-Bon-na-Innowacje-1410436325738217/

Myślę, że opisane wyżej mechanizmy są w dużym stopniu interesujące dla przedsiębiorców z sektora MŚP i mogą w znacznym stopniu podnieść konkurencyjność oraz innowacyjność przedsiębiorstw. Z uwagi na to chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby dolnośląskich przedsiębiorstw z informacją na temat naszych projektów.

 

Pozdrawiam  

Tomasz Charkot                                                                                                                                                                                                                                                                    

Enterprise Europe Network     

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

tel.: (+48-74) 64 80 438                                                                                                                                  
fax.: (+48-74) 64 80 451
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.darr.pl

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 713 66 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.