header p1
Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że po przeprowadzonej procedurze przetargowej podpisała umowę na realizację zadania pn.: Oczyszczenie dna i umocnienie brzegów stawów w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim”.
Wartość umowy 519.427,67 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2018 r.
 Teren parku miejskiego podczas prowadzenia prac budowlanych będzie częściowo wyłączony z użytkowania jako teren budowy. Teren zostanie wygrodzony siatką ochronną i odpowiednio oznakowany.
Zadanie swym zakresem obejmuje:
 1. oczyszczenie dna dwóch połączonych ze sobą stawów zlokalizowanych w Parku Miejskim w Lwówku Śląskim;
 2. odwodnienie czaszy zbiornika, zwłaszcza w jego strefie martwej dla osuszenia zbiornika w pierwszej fazie robót, a także ograniczenie ewentualnego napływu wód gruntowych do czaszy w następnych etapach;
 3. wykonanie dróg dojazdowych (technologicznych, zjazdów) do zbiorników;
 4. odmulenie czaszy zbiornika do poziomu spągu pokładu nagromadzonego namułu;
 5. zabudowa wykonanej przez odmulenie niszy gruntem niespoistym do poziomu projektowanego dna minus 0,15 m, zagęszczanym warstwami;
 6. ukształtowanie rowu odwadniającego w osi zbiornika oraz powierzchni dna ze spadkiem w kierunku rowu;
 7. profilowanie brzegów istniejących dwóch wysp z umocnieniem skarp narzutem kamiennym oraz wykonaniem na każdej wyspie podejścia dla ptaków o nawierzchni z bruku kamiennego na betonie;
 8. humusowanie korony wysp i obsianie trawą w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia ( cz. IV siwz );
 9. wyścielenie nawierzchni dna zbiornika warstwą piasku od 0,0625 do ok. 2,0 mm) w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia ( cz. IV siwz );
 10. uporządkowanie terenu robót;
 11. uformowanie linii brzegowej i umocnienie brzegów narzutem kamiennym na geowłókninie;
 12. humusowanie skarp.
Jest to pierwszy etap prac związanych z rewitalizacją parku miejskiego w Lwówku Śląskim, przywrócenie funkcji zbiornika małej retencji stawom miejskim w parku. Kolejne etapy uwzględniają prace związane z budową oświetlenia, wykonaniem nowych nawierzchni alejek parkowych oraz budowę siłowni zewnętrznej. Wykonanie przedstawionego zakresu robót uwarunkowane jest pozyskaniem środków finansowych w ramach złożonego do RPO województwa dolnośląskiego wniosku  o dofinansowanie projektu.

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.