FE IS RGB 1

2,4 mln złotych z Unii Europejskiej na dofinansowanie przebudowy Oczyszczalni Ścieków w Lwówku Śląskim. Co nowego w gospodarce wodno-ściekowej w Lwówku Śląskim.

             Każdego z 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. dostarcza pitną wodę dla ponad 70 tysięcy mieszkańców Gminy Bolesławiec, Miasta Bolesławiec i Gminy i Miasta Śląski. Mieszkańcy wymienionych gmin, spodziewają się, że działalność przedsiębiorstwa będzie odznaczać się dużą niezawodnością. Prawidłowo funkcjonujący system wodociągowy jest gwarancją ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości i ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i w dowolnym czasie. Rok 2016 upłynął w PWiK pod znakiem łączenia systemów wodociągowych wszystkich zaopatrywanych gmin oraz inwestycji mających na celu obniżenie energochłonności procesów zarówno ujmowania i dostarczania wody jak i odbioru i oczyszczania ścieków. Ambitny plan budowy wodociągów tranzytowych pozwolił zintegrować system SUW Miejski z systemami: Trzebień, SUW Płakowice, Rakowice Wielkie, Rakowice Małe i Lwówek Śląski – d.Płakowice. Oznacza to, że w okresach zwiększonego zużycia, oprócz dostarczania wody tak jak dotychczas z lokalnych ujęć, do sieci w tych miejscowościach będzie dodatkowo dopływać woda z ujęć bolesławieckich. Oprócz wodociągów tranzytowych Spółka zaplanowała na bieżący rok rozbudowę rozdzielczych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach gmin bolesławieckich i Gminy Lwówek Śląski. W Lwówku Śląskim kontynuowana jest przebudowa węzłów wodociągowych, w taki sposób, aby w przypadku wystąpienia awarii maksymalnie ograniczyć straty wody i obszar ograniczenia jej dostaw. Wszystkie wymienione tu działania mają ogromne znaczenie dla zapewnienia dostaw wody w odpowiedniej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem i o doskonałej jakości.

           Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Spółka bezustannie pracuje nad jakością swoich usług. Każdego roku opracowywany jest Plan Techniczno-Ekonomiczny, w którym planowane inwestycje poddawane są ekonomicznej analizie. Każde zadanie rozpatrywane jest w kategoriach długofalowych korzyści dla ludności i środowiska, koniecznych nakładów finansowych i spodziewanych oszczędności oraz wpływu ich realizacji na ceny za usługi.

         Wiosną bieżącego roku rozpoczęte zostaną roboty budowlane związane z przebudową Oczyszczalni Ścieków w Lwówku Śląskim. Pierwsze przetargi związane z realizacją projektu już się odbyły i lada dzień podani będą do publicznej wiadomości wykonawcy poszczególnych zadań. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spółka uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 380 132,67 zł, a szacunkowa wartość brutto całego projektu to około 4,5 mln złotych. Po przebudowie lwówecka oczyszczalnia będzie nowoczesnym obiektem wyposażonym w wysokosprawne i energooszczędne urządzenia, które będą stale monitorowane pod kątem sprawności, wydajności i zużycia energii elektrycznej. Oczyszczalnia będzie również wyposażona w automatyczne stacje poboru próbek ścieków, co znacznie ułatwi kontrolę parametrów ścieków dopływających i oczyszczonych.

         Pomimo dużych potrzeb inwestycyjnych na terenach lwóweckich, Spółka nie zapomina o gminach bolesławieckich, na terenie których skupia się na wymianie wyeksploatowanych sieci wodociągowych, które ulegają dość często awariom przez co są przyczyną strat wody i wzrostu kosztów eksploatacji sieci wodociągowej. Na oczyszczalni ścieków w Bolesławcu planowana jest przebudowa gospodarki osadowej w kierunku ograniczenia uciążliwości zapachowej osadów ściekowych i docelowej ich utylizacji. Technologia rozpoznawana jest całkowicie innowacyjna. Jeżeli przygotowywana koncepcja programowo-przestrzenna zostanie pozytywnie zaopiniowana przez ekspertów z zakresu zagospodarowania osadów ściekowych, Spółka przystąpi do projektowania i budowy instalacji do mikronizacji osadów.

         W zakresie podnoszenia standardów ochrony środowiska planowana jest budowa kanału tranzytowego, który będzie transportował ścieki z Trzebienia do systemu kanalizacyjnego w Bolesławcu. Dzięki temu będzie można wyłączyć wyeksploatowaną oczyszczalnię ścieków w Trzebieniu i tym samym obniżyć całkowite koszty oczyszczania ścieków.

       Cele Spółki w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej realizowane są głównie poprzez stosowanie w procesach wysokosprawnych urządzeń, które dodatkowo w bieżącym roku zostaną wyposażone w elektroniczne czujniki monitorujące ich prace. Dane z czujników będą przesyłane do Centrum Informacji, gdzie po przetworzeniu przez specjalne aplikacje dadzą obraz pracy pomp, silników    i innych urządzeń, w postaci wykresów, bądź ciągów liczb. Na podstawie tych informacji opracowany zostanie schemat optymalizacji procesów pod względem wydajności pracy i zużycia energii. W dłuższej perspektywie spodziewamy się znaczącego ograniczenia zużycia energii.Obniżenie energochłonności procesów nie będzie jednak jedynym sposobem na obniżenie kosztów energii jakie Spółka co roku ponosi. Planowane jest rozszerzenie działalności Spółki w zakresie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wytwarzanie energii z elektrowni słonecznej na terenie oczyszczalni ścieków w Bolesławcu oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SUW Stare przy ul. Łasickiej 17 i budynku SUW Modłowa, gdzie energia solarna będzie wykorzystywana w procesie ujmowania i uzdatniania wody.

         Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego dotyczące niezawodności dostawy wody co do jej jakości i ilości, optymalizacji kosztów z tym związanych oraz standardy usług reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wszystko co Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. robi ponad obowiązki ustawowe, wynika z chęci i wewnętrznej potrzeby wychodzenia poza ramy przeciętności. Spółka uznaje, iż jej klienci zasługują na najlepszą obsługę.

           Działalność Przedsiębiorstwa co roku jest zauważana i doceniana przez lokalne i krajowe organizacje gospodarcze. W styczniu Spółka została uhonorowana podwójnie. Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze wybrało PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o. na Przedsiębiorcę Roku Ziemi Bolesławieckiej. Nagrodę – statuetkę Kazimierza wraz z gratulacjami od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Starosty Bolesławieckiego Karola Stasika, odebrał Prezes Zarządu Spółki Józef Król. Kolejnym sukcesem Spółki było przyznane wyróżnienie w ogólnopolskim plebiscycie Gazele Biznesu. Ranking Gazele Biznesu - to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. Pamiątkową tablicę odebrał podczas uroczystej gali Dyrektor ds. Technicznych Grzegorz Kozłowski.

 

 

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 713 66 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.