Schowek01.jpgUprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości odpowiadają za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Zobowiązania właścicieli nieruchomości w tym zakresie określa także Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski uchwalony przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim (Uchwała Nr IX/87/15 z dnia 25 maja 2015 r.).

Wyciąg z zapisów przywołanego powyżej Regulaminu stanowi w § 4:

„Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:

1) uprzątanie błota, śniegu i lodu z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położonych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów znajdujących się na ich terenie; uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika od strony jezdni, poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów, niezagrażający istniejącej zieleni oraz umożliwiający odpływ wody roztopowej do kanalizacji;

2) uprzątanie i usuwanie niewymienionych w pkt 1 innych zanieczyszczeń, w tym opadłych liści, z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

3) usuwanie zatorów śnieżnych z wjazdów i przejść do nieruchomości, powstałych wskutek mechanicznego odśnieżania dróg i ulic”.

Nie wywiązanie się z powyższych obowiązków może skutkować sankcjami w postaci nałożenia mandatu na właściciela nieruchomości.

 

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.