Aktualności

W miesiącu październiku zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Płóczki Górne
- dz. nr 813dr, 815dr i 18/2dr. W ramach zadania wykonano 1300 m drogi o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 264 600,00zł z dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W miesiącu listopadzie zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radłówka dz. nr. 156dr, 182dr. W ramach zadania wykonano 357 m drogi o nawierzchni bitumicznej. Droga poprawiła dojazd do kilkunastu gospodarstw domowych. Zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

O godzinie 15 tej zaproszeni goście, delegacje oraz poczty sztandarowe wzięli udział w uroczystej Mszy Św. za Ojczyznę w kościele pw. WNMP w Lwówku Śląskim. Następnie przy akompaniamencie Lubańskiej Orkiestry Reprezentacyjnej delegacje przemaszerowały na Skwer Piłsudskiego pod pomnik Poległym za Wolność i Niepodległość Ojczyzny, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosili Starosta Lwówecki Pan Marcin Fluder oraz Pani Burmistrz Gminy i Miasta Mariola Szczęsna. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Pani Zofia Czernow - poseł na Sejm RP, Radni Rady Miejskiej Lwówka Śląskiego oraz przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Zarząd oraz Radni Powiatu Lwóweckiego oraz delegacje Burmistrzów gmin sąsiednich, dyrektorzy szkół, uczniowie, harcerze, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Pod pomnikiem wiązanki biało-czerwonych kwiatów złożyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i stowarzyszeniowych, były też delegacje ze szkół, instytucji i organizacji działających na terenie gminy i powiatu, delegacje przedstawicieli zakładów pracy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

           

Część artystyczna obchodów Święta Niepodległości odbyła się w sieni lwóweckiego Ratusza, uczniowie Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych zaprezentowali piękny występ artystyczny o tematyce patriotycznej.

Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 roku upływa nieprzekraczalny termin składania wniosków na rok 2018 o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Linki do dokumentów zawierających wzór formularza wniosku oraz zasady udzielania dotacji:

UCHWAŁA Nr XI/101/11 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA Nr XV/166/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 grudnia 2011 r. W sprawie zmiany uchwały nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Burmistrz Gminy i Miasta

Lwówek Śląski       

/-/ Mariola Szczęsna    

1.jpg

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE)  w Jeleniej Górze  zaprasza przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia działalności w ramach mechanizmów pożyczkowych.

Celem spotkania jest prezentacja oferty pożyczek, finansowanych ze środków europejskich, dostępnych na rozwój działalności gospodarczej. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego omówią warunki wsparcia i procedurę aplikowania o pożyczki. Zostaną również przedstawione założenia projektu, w ramach którego oferowane są granty na usługi doradcze dla mikro, małych i średnich firm.

Spotkanie w Jeleniej Górze odbędzie się 15 listopada 2017 r. w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze (Plac Ratuszowy 32/32a).

Zgłoszenia udziału w spotkaniu w Jeleniej Górze prosimy przesyłać...

...

boks.jpg

Projekt „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską z  EFFR

 w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Realizacja Projektu pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”

 W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017.1579) wyłoniono trzech wykonawców na zrealizowanie zadań w ramach Projektu RPDS.04.03.01-02-0052/16 pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” współfinansowanego ze środków EFFR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.1. Dziedzictwo kulturowe –OSI. Wartość dofinansowania wynosi 85 % wysokości wydatków kwalifikowanych.

W dniu 13 października 2017 roku podpisano umowę z Komplet Inwest Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul Mieszka I 39, 66-400 Gorzów Wielkopolski, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego, w tym również archeologicznego i konserwatorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz
z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” oraz przeprowadzenie działań promocyjnych w zakresie przygotowania filmu dokumentalnego o zabytkowych obiektach będących przedmiotem zadnia inwestycyjnego.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień 31.12.2018 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy...

...

Urząd Gminy i Miasta

Aleja Wojska Polskiego 25 A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 88, fax. 75 647 78 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Straż Miejska

Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego

Plac Wolności 1
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 647 78 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.